Työntekijät keskustelevat työpaikan käytävällä.

Helsingin kaupunki kehittää työnantajakuvaansa

Helsinki haluaa varmistaa työntekijöiden saatavuuden myös tulevaisuudessa. Kiinnostava työnantajakuva auttaa houkuttelemaan osaajia.

Työnantajakuvan kehittäminen on osa Helsingin kaupungin henkilöstön saatavuuden parantamiseen tähtäävää työtä. Tavoitteena on varmistaa riittävä ja osaava henkilöstö kaikkiin kaupungin palveluihin. Työnantajakuvan kehitystyötä koordinoidaan kaupunginkanslian henkilöstöosastolla ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa.

Työnantajakuva rakentuu muun muassa hyvästä hakijakokemuksesta, hyvästä työpaikan toimintakulttuurista ja henkilöstöeduista. Helsingin kaupungilla työskentelee noin 37 000 työntekijää yli 1 700 erilaisella nimikkeellä.

Helsinki. Vaikuttavia töitä.

”Henkilöstön saatavuus on noussut yhdeksi kaupunkiorganisaation keskeisistä strategisista kehittämiskohteista ja työnantajakuvan uudistaminen on osa tätä kokonaisuutta. Nyt lähdimme kehittämään työnantajakuvaa laajassa yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa tavoitteenamme luoda organisaatiolle yhteinen ajatus siitä, millaisena työnantajana näyttäydymme. Yhtenäisen sanoituksen ja visuaalisen ilmeen lisäksi kehitämme työkaluja, rakenteita ja uutta osaamista siten, että voimme siirtyä rekrytointimarkkinoinnista laajempaan työnantajakuvan kehittämiseen, houkutellaksemme parhaat osaajat meille töihin”, kertoo työnantajakuvan uudistusta vetänyt strategisen resursoinnin päällikkö Tarja Näkki.

Uudistettu työnantajakuva kiteytyy kaupungin yhteiseen sloganiin Helsinki. Vaikuttavia töitä.
Uuden materiaalin avulla rekrytointiviestintää voidaan tehdä yhdenmukaisesti, mutta kuitenkin jokaisen toimialan ja liikelaitoksen erityispiirteet huomioiden. Työnantajakuvan kiteytys ja sitä tukeva muu materiaali toteutettiin yhteistyössä viestintätoimisto Milttonin kanssa.

”Alusta asti oli selvää, että kaupungin projektiryhmä halusi löytää uudenlaisen tavan kehittää kaupungin vahvuuksien mukaista työnantajakuvaa yhteistyössä Milttonin ja kaupungin omien asiantuntijoiden kesken. Tekemistä riitti, kun etsittiin yhtenäistä ja johdonmukaista tapaa kertoa kaikesta siitä, mitä tehdään Suomen suurimmalla työnantajalla. Ratkaisu löydettiin kuuntelemalla kaupungin eri toimialojen ja liikelaitosten työntekijöitä ja johtoa. Vaikuttavia töitä -kiteytys sanoittaa sen, mikä yhdistää Helsingin työntekijöitä, jotka tekevät töitä 1700 erilaisen tehtävänimikkeen alla. Yhteinen projekti oli meille helsinkiläisinä erityisellä tavalla tärkeä. Odotamme innolla näkevämme yhteisen työn tuloksia kohtaamisissa maailman toimivamman kaupungin tekijöiden kanssa”, kertoo Miikka Huhta Milttonilta.

Katso ja lue lisää:


Katso video

helsinkirekry.fi

Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupungin aineistopankki.