Helsingin kaduilla monta eri toimijaa tekee yhteistyötä nuorisotyön parissa.

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankohtaisen turvallisuustilannekuvan muodostamiseksi ja uhkien torjumiseksi. Yhteistyötä tehdään useissa eri verkostoissa ja säännöllisissä tapaamisissa. Kaupungin ja poliisilaitoksen johto tapaavat puolen vuoden välein. Viimeisin tapaaminen järjestettiin 28. huhtikuuta. Kokouksessa kaupunki ja poliisi sopivat yhteistyön tiivistämisestä esimerkiksi nuorten jengiytymisen ehkäisemiseksi.

”Kaupunki ja poliisilaitos analysoivat yhdessä ajankohtaisia Helsingin turvallisuustilanteeseen liittyviä ilmiöitä, kuten huumeiden katukauppaa ja väkivaltaisesti oireilevien nuorten jengiytymistä. Yhteisen tilannekuvan pohjalta suuntaamme niin kaupungin kuin poliisin resursseja turvallisuusuhkien torjumiseksi”, kertoo pormestari Jan Vapaavuori.

Asukkaiden turvallisuudentunnetta heikentäviin ilmiöihin on tarkoitus puuttua nopeasti ja riittävin resurssein. Kaupunki haluaa torjua haitallisia ilmiöitä ennaltaehkäisevästi, jotta ongelmien pitkittyminen ja syventyminen voidaan välttää.

”Helsingin poliisi seuraa tiiviisti tilannetta ja tietää, mitä kaupungilla tapahtuu. Poliisi suhtautuu mahdolliseen haitalliseen jengiytymiskehitykseen vakavasti. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puututaan sekä poliisin ennalta estävässä työssä että tehokkain rikostutkinnallisin keinoin, kuten viimeaikaisissa tapahtumissa on tehty. Poliisi osaltaan huolehtii, että kaupunki on turvallinen jatkossakin”, poliisipäällikkö Lasse Aapio toteaa.

Kaupungin kaikilla toimialoilla on yhteisiä rajapintoja Helsingin poliisilaitoksen kanssa. Poliisi tekee yhteistyötä esimerkiksi kaupungin lastensuojelun, nuorisopalveluiden ja helsinkiläisten koulujen kanssa. Poliisin lisäksi helsinkiläiset järjestöt ovat kaupungille keskeisiä kumppaneita turvallisuuteen liittyvien signaalien keräämisessä ja kaupungin turvallisuustilanteen vahvistamisessa.

Kuva: Aki Rahikka/Stooritaivas Oy