Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita sekä ryhmäaloitteita

Valtuusto kokoontui 7.10. kokoukseen, johon suuri osa valtuutetuista osallistui etäyhteydellä. Valtuustosalissa läsnä olleet noudattivat suositusta kasvomaskin käytöstä. Kokouksessa käsiteltiin valtuutettujen jättämiä aloitetta sekä Vihreiden ja SDP:n ryhmäaloitteita.

SDP ehdotti ryhmäaloitteessaan, että Helsinki edistäisi HSL-kuntayhtymän rahoituksen muuttamista niin, että jatkossa kunnat kattaisivat kustannuksista nykyistä suuremman osuuden.

Vihreiden ryhmäaloitteessa ehdotettiin, että Helsinkiin istutetaan 100 000 puuta lisäämään kaupungin viihtyisyyttä, kaupunkilaisten hyvinvointia ja torjumaan ilmastomuutosta ja siitä aiheutuvia lieveilmiöitä.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen vastaukset molempiin aloitteisiin.

Aloitteista pitkä keskustelu

Valtuutettujen jättämiä aloitteita oli käsittelyssä yhteensä 26, joista osa jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Paljon keskustelua nostattivat aloitteet ulkovaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille, henkilöstön pysyvästä edustuksesta ja valvonnan laajentamisesta pelastuslautakunnassa sekä selvitys Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista.

Kaupunginvaltuusto päätti myös myynti- sekä vuokrausperiaatteista Sörnäisissä sijaitsevalle tontille ja hyväksyi vuokrausperiaatteet asuntotonteille sekä osto-oikeuden Pitäjänmäellä, Tapaninkylässä ja Pasilassa sijaitseville asuintonteille.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.