Havainnekuva Laakson yhteissairaalasta jäähallilta päin katsottuna

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Laakson yhteissairaalan rakentamisen

Laakson yhteissairaala on Helsingin Laakson sairaala-alueelle toteutettava uusi psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Se on yliopistollinen tutkimus- ja opetussairaala, jossa potilaat ja asiakkaat saavat parasta mahdollista hoitoa ja tukea nykyaikaisessa hoitoympäristössä.

Laakson yhteissairaala on tavoitteena toteuttaa vaiheittain vuosina 2021–2030. Ensimmäisiä osia sairaalasta otetaan käyttöön arviolta vuoden 2026 aikana. Toteuttamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavan muutoksen.

Laakson yhteissairaalaan syntyy kansainvälisesti merkittävä psykiatrian, geriatrian ja neurologisen kuntoutuksen osaamisen keskittymä. Sairaalaan tulee tilat muun muassa

  • Helsingin ja HUSin psykiatriselle sairaalahoidolle
  • HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle
  • noin puolelle Helsingin sairaalan sairaansijoista
  • poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle ja tutkimukselle.

Havainnekuva Laakson yhteissairaalasta.

Asiakkaille suunnitellaan hyvin saavutettava, viihtyisä ja toimiva hoitopaikka sekä henkilöstölle houkutteleva ja toimiva työ-, oppimis- ja tutkimusympäristö.

Uudisrakennuksiin on hankesuunnitelmassa ehdotettu noin 930 sairaansijaa, joista reilu puolet on varattu psykiatrian käyttöön. Ne tulevat yhden hengen huoneisiin.

Yhteissairaalan rakennukset ja tilat suunnitellaan sairaalatoiminnan uusien toimintamallien mukaisiksi. Suunnittelussa on ollut mukana satoja henkilökunnan edustajia. Myös yhdistykset sekä potilaat ja asiakkaat ovat olleet kokemusasiantuntijoina tukemassa suunnittelijoiden työtä.

Sairaalatoiminta sijoitetaan hankesuunnitelman mukaisesti kolmeen uudisrakennukseen ja kolmeen perusparannettavaan rakennukseen. Keskuspuiston alueelle ei suunnitella sairaalarakennuksia. Uusi pääajoyhteys kulkee Auroranportin liittymästä Keskuspuiston alittavan maanalaisen tunnelin kautta sairaala-alueen pysäköintitiloihin. Maanalaiset pysäköintitilat on suunniteltu noin 550 autolle sekä saattoliikenteelle.

Uudet tilat ovat välttämättömät. Vanhoissa, hajallaan sijaitsevissa tiloissa, jotka yhteissairaala korvaa, ei voi jatkaa enää kovin pitkään toimintaa, eikä niitä tiloja ole mahdollista korjata nykyaikaiseen hoitoon sopiviksi. Hanke on kiireellinen, koska vanhoissa tiloissa on suuri korjaustarve.

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteishanke.
Yhteissairaalan on iso panostus alueen asukkaiden hyvinvointiin. Kooltaan hanke vastaa noin neljää Uutta lastensairaalaa.

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 838 miljoonaa euroa (marraskuun 2019 hintatasossa, alv 0%).

Lisätietoa:

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 10.6.2020 (päätöstiedote on luettavissa kokouksen päätyttyä)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman 6.4.2020

Seuraa Laakson yhteissairaalan asemakaavoitusta verkossa

Seuraa hanketta verkossa


Havainnekuvat: Arkkitehtiryhmä Laakson LATU