Helsingin kaupunginhallitus esittää useita muutoksia kaupungin hallintosääntöön – myös kolme kaavamuutosta etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää useita toimialoihin ja kaupunginkansliaan liittyviä muutoksia Helsingin kaupungin hallintosääntöön. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevassa hallintosäännön muutoksessa esitetään pidennettäväksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimivaltaa vuokrata sen hallinnassa olevia maa-alueita nykyisestä 10 vuodesta 20 vuoteen.

Kaupunkiympäristön toimialalla muutosesitys koskee kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijoiden välistä lupatoimivaltaa: muutosesitys tarkoittaa sitä, että osa viranhaltijoiden nyt tekemistä lupapäätöksistä siirtyy ympäristö- ja lupajaoston päätettäväksi ja osa jaoston nykyisin päättämistä rakennusluvista siirtyy viranhaltijoiden päätettäväksi. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan osalta esitetään hallintosääntöön muutoksia, joka ovat luonteeltaan täsmennyksiä ja teknisluonteisia päivityksiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla esitetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista päättämistä koskevan toimivallan siirtämistä varhaiskasvatusjohtajalta perusopetusjohtajalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan muutosesitys koskee toimivaltaa päättää terveydenhuollon palvelusta perittävän maksun määräämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

Kaupunginkanslian muutosesitys koskee elinkeino-osaston tehtäviä, joihin lisättäisiin matkailun edistäminen. Lisäksi henkilöstöjohtajan toimivaltaan esitetään lisättäväksi toimivalta antaa ohjeita henkilöstöhallintoa koskevissa asioissa.

Hallintosäännön muutos etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Pasilan, Oulunkylän ja Katajanokan kaavamuutokset valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi valtuuston käsittelyyn vietäväksi kolme kaavamuutosta.

Katajanokan kaavamuutos koskee Tulli- ja Pakkahuoneen edustalla olevaa ranta-aluetta, johon kaava mahdollistaa nelikerroksisen, pääosin puurakenteisen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen. Oulunkylän kaavamuutos koskee Pakilan ja Oulunkylän rajalla sijaitsevaa aluetta, joka rajautuu Mikkolantien varteen. Pasilan asemakaavan muutos koskee Ilmalan länsiosassa sijaitsevia Radiokatu 15:n ja 20:n toimitilatontteja. Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien muuttamisen asuinkerrostalojen tonteiksi sekä päiväkodin sijoittumisen alueelle.

Kaikki kolme kaavamuutosta etenevät kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus antoi lisäksi Helsingin käräjäoikeudelle lausunnon lautamiesten lukumäärästä. Kaupunginhallitus piti perusteltuna vähentää lautamiesten määrää noin 50:llä: näin ollen tulevana valtuustokautena lautamiesten määrä olisi enintään 220-230.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.