Vartiokylään uusi päiväkotirakennus

Vartiokylään rakennetaan uusi päiväkotirakennus, joka korvaa päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin tilat sekä näiden lisäksi myös vuokratiloissa toimivan daghemmet Botbyn tilat. Päiväkotipaikkojen määrä alueella kasvaa 55 paikalla.

Vartiokylän 1−6-vuotiaiden lasten määrässä ei väestöennusteen mukaan ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta alueella tarvitaan tiloja, jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvun.

Rakentaminen aloitetaan marraskuussa 2019 ja hankkeen on määrä valmistua siitä reilun vuoden kuluttua, joulukuussa 2020. Kaupunginhallituksen hyväksymän hankesuunnitelman mukaan rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7,8 miljoonaa euroa lokakuun 2018 kustannustasossa.

Uudisrakennus rakennetaan peruskorjausikään tulleen nykyisen päiväkotikiinteistön tilalle ja rakentamisen ajaksi päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin noin sadalle lapselle tarvitaan väistötilat. Alustavien suunnitelmien mukaan väistötilat sijoitetaan Botby grundskolan pihan ja sen viereisen puistoalueen rajalle.

Päihdehuollon asumispalvelu voi jatkua Suutarilassa 

Kaupunginhallitus päätti varata Y-Säätiölle tontin kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Tontti sijaitsee Suutarilassa.

Y-Säätiö on tarjoutunut toteuttamaan yhdessä Suoja-Pirtti ry:n kanssa päihdehuollon kuntouttavan asumispalvelun Sillanpirtin toiminnan jatkumiseen tähtäävänä hankkeena, jossa tontille rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa Sillanpirtille uudisrakennus. Toisessa vaiheessa, asemakaavamuutoksen tultua voimaan, vanha rakennus puretaan ja tontille toteutetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja sekä mahdollinen Sillanpirtin asumispalveluiden lisäosa.

Kaupunki omistaa tontin sekä rakennuksen. Suoja-Pirtti on vuokrannut rakennuksen kaupungilta toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Rakennus on huonossa kunnossa ja sen tilat ovat epätarkoituksenmukaiset. Kaupungin ei kannata kunnostaa rakennusta. Kaupungin näkökulmasta hanke on kuitenkin alueellisen palvelurakenteen säilymisen kannalta kannatettava ja toiminnan jatkumista halutaan edistää.

Kaupunginhallitus pitää varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäen ehdotuksen mukaisesti tärkeänä, että tulevaa asumisyksikköä suunniteltaessa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön välittömässä läheisyydessä, tuetaan päihteettömyyteen ja lähiympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin.

Kaupunginhallituksen päätökseen kirjautui myös jäsen Tomi Sevanderin ehdotuksen mukaisesti, että Y-säätiötä kehotetaan lisäämään vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Y-Säätiön tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja vähentää asunnottomuutta. Y-Säätiö-konserni on Suomen neljänneksi suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Säätiön toiminta on yleishyödyllistä.

Nuorten aloitteet valtuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston käsiteltäväksi nuorten syyskaudella 2018 tekemät aloitteet.
Nuorten aloitteet ovat 13-17 -vuotiaiden helsinkiläisten tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Valtuuston käsittelyyn tulevista seitsemästä aloitteesta kolme kohdistuu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kaksi kaupunkiympäristön toimialalle. Lisäksi ilmastoidea-kampanjaa koskeva aloite kohdistuu kaikille noille toimialoille.

Aloitteet ovat kaupunginvaltuuston käsittelyssä 24.4.2019.  Myös vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu tullaan järjestämään valtuuston kokouksessa 24.4.2019.

Kaikki Helsingin kaupunginhallituksen 8.4.2019 pidetyn kokouksen päätökset ovat luettavissa täällä.