Helsingin kaupunginhallitukselta esitys kahdesta uudesta luonnonsuojelualueesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kahta uutta luonnonsuojelualuetta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Esitetyt alueet ovat Lauttasaaren selällä sijaitseva Ulko-Hattu ja Vallisaaren lounaispuolella sijaitseva Pitkäouri.

Pitkäouri on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista ja sen suojelun tarkoituksena on arvokkaan pesimälinnuston sekä monimuotoisen kasvillisuuden säilyttäminen. Ulko-Hatun suojelun tarkoituksena on säilyttää luodon monipuolinen pesimälinnusto. Ulko-Hatun suojelualoite tuli alun perin Lauttasaari-seuralta.

Kaupunginhallitus asetti vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat kuntavaaleihin

Kaupunginhallitus asetti 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten. Kaupunginhallitus asetti myös 165 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla. Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1650.

Kuntavaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 166 äänestysaluetta.

Hakaniemen metroaseman pohjoinen sisäänkäynti remonttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hankesuunnitelman. Pohjoisen sisäänkäynnin uudistaminen toteutetaan vuonna 2019 saneeratun eteläisen sisäänkäynnin mukaiseksi. Samalla lippuhallitason liiketiloja laajennetaan ja lisätään. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–23 aikana. Remontin kokonaishinta on noin 8,4 miljoonaa euroa.

Pohjoisen sisäänkäynnin viereisille tonteille rakennetaan parhaillaan Lyyra-hankkeen rakennuksia. Lyyran alemmat liiketilat avautuvat suoraan Hakaniemen metroaseman pohjoiseen lippuhalliin. Pohjoiset sisäänkäynnit sekä Pisararadan hissivaraus rakennetaan osaksi rakennuksia.

Töiden vaiheistuksella pohjoinen sisäänkäynti pyritään pitämään koko remontin ajan käytössä ja suljetaan vain välttämättömien työvaiheiden toteuttamisen ajaksi. Hankkeella ei ole vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen.

Vuonna 2019 keskimääräinen matkustajamäärä Hakaniemen metroasemalla oli noin 28 000 henkilöä. Tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan lisääntyvän alueen kehittämisen myötä ja etenkin Pisararadan rakentaminen nostaisi merkittävästi Hakaniemen metroaseman matkustajamääriä.

Lausunto kestävän kaupunkielämän ohjelmasta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) luonnoksesta kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi. Kestävän kaupunkielämän ohjelma on seudullinen ohjelma, jossa teemoina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen lämpenevään ilmastoon sekä kiertotalouden edistäminen. Ohjelmalla nostetaan materiaalitehokkuus paremmin esille seudun ilmastotyössä, ja siinä esitetään uusia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.