Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku alkaa

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, toteutettavuus ja tutkimusaiheen merkitys Helsingin kaupungille.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:

• kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt ja vaikutukset,
• kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset,
• kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
• helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia, arkielämä ja kaupunkikulttuuri,
• kaupungin elinvoimaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt Helsingissä tai
• kaupungin palautuminen sosiaalisesta, taloudellisesta ja/tai terveydellisestä kriisistä (miten kääntää kriisi mahdollisuudeksi).

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 4.3.2021 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

Helsingin kaupunginkirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, tai
sähköpostitse: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemuslomakkeen saa internetistä tai sen voi tilata numerosta 09 310 36298.

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 050-4028 766