Kaksi oppilasta ja opettaja koulun pihalla.

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitetty

Esteettömyys kouluissa ja päiväkodeissa -oppaaseen on koottu koulun ja päiväkodin eri tiloihin liittyviä erityisiä esteettömyysvaatimuksia. Opas on tarkoitettu luettavaksi rinnan ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaiseman oppaan Esteetön rakennus ja ympäristö kanssa, joka sisältää laajasti myös kouluja ja päiväkoteja koskevia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita. Opas täydentää Esteetön rakennus ja ympäristö -opasta kouluja ja päiväkoteja koskevien esteettömyysohjeiden ja Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten osalta.

Esteettömyys uimahalleissa -opas

Esteettömyys uimahalleissa -oppaaseen on koottu uimahallin eri tiloihin liittyviä esteettömyysvaatimuksia. Opas on tarkoitettu luettavaksi rinnan ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaiseman oppaan Esteetön rakennus ja ympäristö kanssa, joka sisältää laajasti myös uimahalleja koskevia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita. Esteettömyys uimahalleissa -opas täydentää aiemmin julkaistuja oppaita uimahalleja koskevien esteettömyysohjeiden ja Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten osalta.

Induktiosilmukka-opas

Induktiosilmukka-opas on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien Helsingin kaupungin hallinnoimien julkisten tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Oppaassa määritellään, mihin Helsingin kaupungin tiloihin asennetaan kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä. Opasta voi käyttää sekä uudisrakennuksia että peruskorjauksia suunniteltaessa. Peruskorjauskohteissa vaatimuksia sovelletaan tarvittaessa.

Lue lisää:

Helsinki kaikille -sivusto

Esteetön rakennus ja ympäristö -opas


Kuva: Laura Oja, Helsingin kaupungin aineistopankki.