Helsingin kaupungin henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä uudistuu

Helsingin kaupunki on hankkinut palveluna henkilöstö- ja palkkahallinnon Sarastia HR365 -järjestelmän. Palvelun tuottaa kuntaomisteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava yritys Sarastia Oy, joka toimii omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Helsinki päätti liittyä yhtiön osakkaaksi marraskuussa 2020.

Hankinnan syynä on se, että Helsingin kaupunki tarvitsee nykyaikaisen, jatkuvasti kehittyvän henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmän, joka vastaa kuntasektorin erityisvaatimuksiin. Moniasiakaskannassa toimiva Sarastia HR365 -järjestelmä mahdollistaa myös järjestelmäkäytön helpon skaalautuvuuden.

Järjestelmähankinta tukee kaupungin digitalisaation hyödyntämisen tavoitteita

Kaupungin hankkima Sarastia365 HR -ratkaisu sisältää kaikki palvelussuhteen elinkaaren hallintaan ja palkanlaskentaan tarvittavat toiminnallisuudet.

Järjestelmähankinta tukee myös kaupungin digitalisaation hyödyntämisen tavoitteita, sillä sen avulla henkilöstöhallinnon perustoimintoja ja palkkahallinnon prosesseja on mahdollista automatisoida huomattavasti nykyistä laajemmin. Uudella järjestelmähankinnalla varmistetaan myös Helsingin kaupungin palkanlaskennan jatkuvuus, toimintavarmuus ja laatu.