Helsingin kasvu jatkuu – 10 vuodessa asukkaita on tullut lisää yli 70 000

Helsingin väkiluku oli 643 272 asukasta vuodenvaihteessa 2017/2018. Väkiluku kasvoi 8 091 asukkaalla eli 1,3 prosentilla vuoden 2017 aikana. Väestönkasvu on nopeutunut ja oli 1 118 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Kymmenen viime vuoden aikana 2000-luvun alun pääkaupunkiseudun kehyskuntiin suuntautunut muuttoliike eli ns. Nurmijärvi-ilmiö on korvautunut Helsingin tasaisen nopealla kasvulla. Koko pääkaupunkiseudun väestönkasvu oli 16 465 henkeä. Luvut perustuvat tänään julkaistuun Tilastokeskuksen väestörakennetilastoon.

”Helsingin väestökasvu on säännönmukaisesti ollut lähellä niin sanottua nopean kasvun ennustetta ja viime vuonna helsinkiläisten määrä kasvoi yli 1 000:lla edellisvuotta enemmän. Kymmenen viime vuoden aikana Helsingin väkiluku on siis kasvanut lähes Joensuun kaupungin asukasmäärän verran. Pääkaupungin kasvu kertoo siitä, että urbaanilla elämäntavalla on entistä enemmän kysyntää ja kaupunkien merkitys kasvaa”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Varhaiskasvatusikäisten eli 1-6-vuotiaiden määrä kasvoi 428:lla. Peruskouluikäisten, 7-15-vuotiaiden kasvu oli poikkeuksellisen suuri eli peräti 1 884 henkeä. Työikäisten, 18-64-vuotiaiden määrä kasvoi Helsingissä 3 600 asukkaalla. Yli 65-vuotiaiden pääkaupunkilaisten määrä lisääntyi viime vuonna 2 376:lla ja 75 vuotta täyttäneiden 417:llä.

Suomenkielisten helsinkiläisten määrä kasvoi viime vuonna 2 863 hengellä ja ruotsinkielisten 164:llä. Muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien kasvu oli 5 055.

Helsingin ja vertailualueiden väkiluku 31.12.2017 sekä väkiluvun muutos 2016 ja 2017

 

31.12.2017

2016

2017

Helsinki

643 272

6 973

8 091

Espoo

279 044

4 781

4 461

Vantaa

223 027

4 736

3 686

Kauniainen

9 624

-89

227

Pääkaupunkiseutu

1 154 967

16 401

16 465

Kehysalue

320 128

2 328

2 011

Helsingin seutu

1 475 095

18 729

18 476

Muu Suomi

4 038 035

-2 740

-8 643

Koko maa

5 513 130

15 989

9 833

Taulukon tietojen lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot:

järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori, puh. 09 310 36300, e-mail: pekka.vuori@hel.fi
yliaktuaari Netta Mäki, puh. 09 310 36373, e-mail: netta.maki@hel.fi