Tilinpäätös 2019.

Tilinpäätös 2019: Helsingin investointimenot kasvoivat voimakkaasti

Helsinki on kasvava kaupunki ja talouden suurta kuvaa hallitsee aiempien vuosien tapaan investointimenojen voimakas kasvu.

Kaupungin tilikauden tulos 377 miljoonaa euroa toteutui 94 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Korkeasta investointitasosta huolimatta investoinnit kyettiin suurelta osin rahoittamaan tulorahoituksella. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli negatiivinen −33 miljoonaa euroa.  Investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 150 miljoonalla eurolla ja olivat 780 miljoonaa euroa.

– Helsinki on investoinut voimakkaasti liikenteeseen, uusiin asuinalueisiin ja kouluihin. Myös uusia päiväkoteja rakennettiin. Helsinki varmistaa edellytyksiä kestävälle kasvulle, mutta huomiota on kiinnitetty myös palvelujen laadun kehittämiseen, toteaa pormestari Jan Vapaavuori

Nyt julkaistu tilinpäätös koskee vuotta 2019, mutta tulevaa ajatellen on varauduttava siihen, että kaupungin taloustilanne ja sen myötä mahdollisuus kohdentaa taloudellisia resursseja myös investointeihin tulevat koronaepidemian vuoksi muuttumaan merkittävästi. 

Rakentaminen edelleen vilkasta

Rakentaminen jatkui vilkkaana. Vuoden 2019 aikana valmistui 6 736 asuntoa. Vahvinta asuntorakentaminen oli Jätkäsaaren ja Kalasataman alueilla, joissa molemmissa on rakenteilla lähes 2 000 asuntoa.

Talonrakennushankkeisiin käytettiin lähes 270 miljoonaa euroa. Suurimpia vuonna 2019 valmistuneita hankkeita olivat Jätkäsaaren peruskoulu ja Vesalan peruskoulun laajennus.Alueiden esirakentamiseen sekä katuihin ja puistoihin käytettiin lähes 150 miljoonaa euroa, josta eniten Kalasataman, Länsisataman ja Kruunuvuorenrannan alueille.

Toimitilarakentaminen ei noussut aiempien vuosien tasolle. Myös myönnettyjen rakennuslupien määrä oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna.  

Talous kehittyi suotuisasti vielä vuonna 2019

Kaupungin tilikauden tulos, 377 miljoonaa euroa, oli 94 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarviota parempi.

Tulos mahdollistui toimintatulojen ylittyessä talousarviossa merkittävästi. Maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua enemmän. Myyntitulojen yhteenlaskettu summa oli 157 miljoonaa euroa, mikä on yli 40 miljoonaa edellistä vuotta enemmän. Myös osinkotulot toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.

– Talouden suotuisa kehittyminen ja kaupungin mahdollisuus rahoittaa myös investoinnit tulorahoituksella ovat seurausta pitkäjänteisestä taloudenpidosta, toteaa pormestari Vapaavuori. – Tämän linjan jatkaminen kaupungin taloudessa mahdollistaa myös tulevat kaupungin kasvun edellyttämät investoinnit.

Verotulot kasvoivat, mutta jäivät talousarviota pienemmiksi

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,3 prosenttia. Yhteensä vero- ja valtionosuustulot olivat 47 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarviota pienemmät.

Ulkoiset toimintamenot kasvoivat lähes 5 prosenttia

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 34 miljoonalla eurolla. Näiden kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia.

Korkeasta investointitasosta huolimatta investoinnit kyettiin suurelta osin rahoittamaan tulorahoituksella. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli negatiivinen −33 miljoonaa euroa.  Investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 150 miljoonalla eurolla ja olivat 780 miljoonaa euroa.

Lainojen lyhennykset rahoitettiin kassavaroista

Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 87 miljoonaa euroa. Uutta lainaa ei nostettu. Lainojen lyhennykset kyettiin rahoittamaan kassavaroista kaupungin maksuvalmiuden säilyessä riittävänä. Kaupungin lainakanta aleni 1 014 miljoonaan euroon. Asukasta kohden lainasumma oli 1 551 euroa. 

Avainlukuja 2019

  • Tilikauden tulos: 376,9 miljoonaa euroa
  • Kokonaistulot: 5 242 miljoonaa euroa
  • Toimintamenot: 4 632,7 miljoonaa euroa. Kasvu 4,9 prosenttia. Ylitys 16,6 miljoonaa euroa
  • Investointimenot yhteensä: 780 miljoonaa euroa (ilman liikelaitoksia 640 miljoonaa euroa). Kasvu 150 miljoonaa euroa.
  • Lainakanta: 1 014 miljoonaa euroa. Lainat/ asukas: 1 551 euroa
  • Vuosikate 741,4 miljoonaa euro. Vuosikate/ asukas: 1 135 euro.
  • Asuntoja valmistui  6 736 kpl ja muita rakennuksia noin 480 000 k-m2
  • Helsingin asukasmäärä oli  653 400. Asukasluku lisääntyi 5 350 hengellä ja suhteellinen väkiluvun kasvu oli 0,8 prosenttia. Kasvu oli hieman maltillisempaa, kuin edellisinä vuosina.

Tilinpäätöksen 2019 käsittelyaikataulu

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maanantaina 23.3.2020. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tilinpäätös etenee kesäkuussa.