Suoraan sisältöön
A A A
Helsingin henkilöstölehden vuoden viimeisen numeron kansi.

Helsingin Hengessä toimialojen tilannekatsaus

Toimialojen hallintojohtajat kertovat, missä vaiheessa toimialoilla mennään juuri nyt. Ensi vuoden talousarviosta päätettiin. Vastuullinen taloudenpito jatkuu. Talousnäkymät ovat kuitenkin aiempia vuosia valoisammat. Joulukuun Henki on loppuvuoden ajankohtaispaketti.

Helsinki oli sata vuotta sitten nopeasti kasvava suurkaupunki, jossa asui runsaan 160 000 asukkaan lisäksi noin 25 000 venäläistä sotilasta. Millainen kaupunki ja kaupungin organisaatio oli sata vuotta sitten? Henki avaa kaupungia sata vuotta sitten.

Yksi lisätunti työaikaan mullisti työtapoja kotihoidossa. Munkkiniemen kotihoidon tiimi havaitsi, että työvuorojen pidennys vähentää stressiä ja parantaa hoitotyön laatua. Miten itseohjautuvuus parantaa työntekoa?

Vastuu järkevästä eurojen käytöstä kuuluu jokaiselle. Pormestari Jan Vapaavuori jatkaa vastuullista taloudenpitoa. Talousnäkymät ovat aiempaa valoisammat. Henkilöstöltä Vapaavuori toivoo innostunutta asennetta ja organisaation viemistä kohti ketterämpää toimintakulttuuria.

Helsinki aikoo hiilineutraaliksi jo vuonna 2035. Onko se mahdollista ja millä keinoilla?

Mitä EU:n tietosuoja-asetus merkitsee ja mitä se edellyttää? Asetus tiukentaa henkilötietojen käsittelyä ja vaikuttaa kaupungin kaikkiin järjestelmiin. Asetus astuu voimaan toukokuussa, ja kaupungin asiantuntijat valmistelevat järjestelmiä sen voimaantuloon.

Miten laatua voi kehittää? Tarkastusvirasto sai Suomen Laatupalkinnon 2017. Miten tullaan hyvästä erinomaiseksi? Henki avaa tarkastusviraston kehittämistoimintaa.

Perhepäivähoitoa on tarjottu Helsingissä 50 vuotta. Työtä ohjaa varhaiskasvatuksen tavoitteet ja se on muuttunut suunnitelmallisemmaksi. Hyvä palaute ja arvostus palkitsevat ja kannustavat.

Työterveyskyselyn tulokset kannattaa käyttää hyödyksi. Kyselyn tulokset tukevat henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista. Kyselyssä kysyttiin muun muassa elintavoista, terveydestä, voimavaroista ja työn mielekkyydestä. Työterveys Helsinki tukee ihmisiä kyselyn tulkitsemisessa ja auttaa henkilöstön hyvinvoinnin edistämisessä.

Helsingin Henki 4/2017 ilmestyi 7.12. Numero on luettavissa myös osoitteessa www.hel.fi/helsinginhenki.

JAA