Year in Infrastructure -voittoplakaati.

Helsingille pääpalkinto digitaalisten kaupunkien sarjassa kaupunkirakentamisen maailmankongressissa

Helsingin kaupunki on voittanut pääpalkinnon digitaalisten kaupunkien sarjassa Year in Infrastructure –maailmankongressissa. Kongressia on kutsuttu myös kaupunkirakentamisen ja infrastruktuurialan Oscareiksi. Helsingin kaupungin nappasi pääpalkinnon Digital City Synergy –projektilla. Palkinnoista kilpaili eri sarjoissa yhteensä lähes 400 kaupunkia ja projektia ympäri maailman.

Palkinnon myötä Helsinki vahvistaa tavoitetta olla digitalisaation kärkikaupunki maailmassa. Tunnustus kertoo, että Helsingin tekemä pitkäjänteinen työ uuden teknologian soveltamisesta kaupungin palveluihin ja kehitykseen on huomattu ja arvostettu laajalti myös alan ammattipiireissä maailmalla.

Digitaalisen kaksosen avulla voidaan digitaalisesti mallintaen suunnitella ja tutkia kaupunkia jo ennen varsinaista hankkeiden toteutusta. Helsingin Digital City Synergy -projektin pääteemana onkin eritellä kaupungin eri toimijoiden rooleja ja yhteistyöstä saatavia hyötyjä digitaalisen kaupungin toteutuksessa. Digitaalisen kaupungin kehitys sekä nykyaikaisten analytiikkamenetelmien käyttö mahdollistavat kaupungin päätösvaihtoehtojen tulosten simuloinnin monin eri tavoin jo ennen päätöksentekoa.

Tietomallipohjainen toimintatapa mahdollistaa myös datan analysoinnin ja järjestelmien tarkkailun niin tulevaisuuden suunnittelun parantamiseksi kuin ongelmatilanteiden ennakoimiseksi. Ajatus digitaalisesta kaksosesta ei ole uusi, sillä esimerkiksi Helsingistä tehtiin ensimmäiset 3D-kaupunkimallit Kampin alueesta jo vuonna 1987.

Kalasataman digitaalinen kaksonen auttaa myös muita digitaalisesta mallinnuksesta kiinnostuneita kaupunkeja onnistumaan

Konkreettisena esimerkkinä Digital City Synergy -projektin hyödyistä on Kalastaman digitaaliset kaksoset -raportti. Helsinki on pilotoinut digitaalisen kaksosen mallia erityisesti Kalasatamassa, josta kaupunki tarjoaa avoimena datana kaikkien toimijoiden ja yhteistyökumppanien käyttöön korkealaatuiset muuta kaupunkia yksityiskohtaisemmat 3D-kaupunkimallit. Kalasataman digitaaliset kaksoset- raportti sisältää muun muassa Helsingin käyttämät teknologiat ja on siten tapa auttaa myös muita digitaalisesta mallinnuksesta kiinnostuneita kaupunkeja.

Kaupungin toiveena on, että Helsingin kaupunkimallialustat edistävät alan monipuolista tuotekehitystä, tutkimusta, opetusta ja innovaatiotoimintaa sekä osaltaan rakentavat ymmärrystä digitalisaation suuresta potentiaalista kaupunkikehityksessä.

Lisätietoja:

Digital city synergy  -kilpailuvideo (11 min) Youtubessa.

Kalasataman Digitaaliset Kaksoset – raportti (pdf).

Kaikki palkitut Bentleyn sivuilla.