Helsingin Kalasatama. Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Helsingin seudun asuntotuotannon tavoitteet ylittyivät vuosina 2016–2019

Helsingin seudulle valmistui vuosina 2016 – 2019 yhteensä 64 082 asuntoa. Määrä ylittää Helsingin seudun kuntien ja valtion yhteiseen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukseen kirjatut asuntotuotannon tavoitteet.

Uusimman Helsingin Seudun Suunnat -julkaisun Valokiilassa-artikkelissa MAL-sopimuksen asuntotuotannon ja rakentamisen tavoitteita tarkastelee HSY:n seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen.

Myös kaavoitustavoitteet täyttyivät Helsingin seudulla pääosin. Asumisen kaavoja hyväksyttiin 5,77 milj. kerrosneliömetriä, mikä on 94 prosenttia tavoitteesta. Kaavoista tuli voimaan 95 prosenttia.

Eheämmän yhdyskuntarakenteen ja kestävän liikkumisen tukemisen tavoitteet toteutuivat pääosin, sillä valmistuneista asunnoista ja kaavoista noin 70 prosenttia sijoittui kestävin kulkutavoin saavutettaville alueille.

Myös joukkoliikenteen nousijamäärät ja lipputulot kasvoivat. Nousujen määrä kasvoi vuosien 2016 - 2019 aikana yli 8 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin väestönkasvu alueella. Vuoden 2018 liikkumistutkimuksen mukaan kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista oli 60 prosenttia.

MAL-sopimuksessa yhtenä keskeisenä tavoitteena oli syventää kuntien yhteistyötä ja jatkaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua edellisen sopimuskauden pohjalta. Yhteistyötavoitteet saavutettiin, ja uusi MAL-sopimus Helsingin seu¬dulle on saatu neuvoteltua. Myös uuden MAL 2023 -suunnitelman valmistelut ovat jo käynnissä.

Lisätietoja MAL-sopimuksesta:
hsy.fi/mal-seuranta
kartta.hsy.fi

Koronakriisin vaikutus näkyy erityisesti palvelualoilla

Helsingin Seudun Suuntien ajankohtaiskatsauksessa kerrotaan alueen talouden, työmarkkinoiden ja liikenteen kehityksestä tammi-maaliskuun aikana. Koronaepidemiasta johtuvat muutokset näkyvät vasta osittain näissä luvuissa.

Helsingin seudulla teollisuuden, rakentamisen sekä informaatio- ja liike-elämän palveluiden kasvu jatkui edelleen, mutta tuotannon kasvu hidastui selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koronaepidemia vaikutti tuotantoon negatiivisesti erityisesti palvelualoilla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja kaupan aloilla liiketoiminta kääntyi laskuun.

Myöskään tammi-maaliskuun majoitustilastoihin kriisi ei vielä ehtinyt vaikuttaa täydellä voimalla. Siitä huolimatta yöpymiset vähenivät Uudellamaalla 15 prosenttia – ulkomaalaiset yöpymiset vähenivät 19 prosenttia ja kotimaiset 12 prosenttia.

Kaupan myynti kääntyi neljän vuoden kasvun jälkeen laskuun alkuvuonna 2020. Tammi–maaliskuussa myynti väheni Helsingin seudulla 0,2 prosenttia. Kriisin vaikutusten odotetaan näkyvän selvästi vasta toisella vuosineljänneksellä.

Työttömien osuus työvoimasta oli Helsingin seudulla 11,1 prosenttia maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Työttömyysaste oli kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Erityisesti nuorten työttömien ja lomautettujen määrät kasvoivat. Maaliskuun lopussa Helsingin seudulla oli 9 720 työtöntä alle 25-vuotiasta nuorta, mikä oli 73 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Myös julkisen liikenteen matkustajamäärä väheni Helsingin seudulla tammi-maaliskuun aikana. Helsingissä matkustajia oli 13 prosenttia vähemmän, Vantaalla 14 prosenttia ja Espoossa ja Kauniaisissa 10 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa jatkavat eriytymistä

Helsingin Seudun Suunnat tarkastelee myös asuntomarkkinoiden kehitystä ja seudun väestönkasvua. Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 4 prosenttia vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna. Muualla Suomessa neliöhinnat ovat pysyneet käytännössä ennallaan. KUUMA-kunnissa asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva, vaikka aivan viimeisin muutos viittaakin hintojen nousuun.

Helsingin seudun väestönkasvu on edelleen nopeaa. Helsingin seudun asukasluku oli maaliskuun lopussa noin 1 516 000. Seudun väestö kasvoi tammi–maaliskuussa yhteensä 4 010 asukkaalla. Yli puolet kasvusta tuli muuttovoitosta ulkomailta. Helsingin seudun muuttovoitto muualta Suomesta väheni huomattavasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähtömuuton voimakkaan kasvun takia.

Helsingin Seudun Suunnat on neljännesvuosijulkaisu, jonka uusimmassa ajankohtaiskatsauksessa luodaan katsaus vuoden 2020 alun kehityssuuntiin. Tammi-maaliskuussa koronaepidemiasta johtuva poikkeuksellinen kehitys näkyy vasta osittain. Seudun kehitystä kuvataan julkaisussa indikaattoreilla aluetalouden, asunto- ja toimitilamarkkinoiden, hyvinvoinnin, liikenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä väestön aihealueilta.

Helsingin seutu: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti
KUUMA-seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Lisätietoja:

Helsingin Seudun Suunnat 2/2020 (pdf)
Helsingin Seudun Suunnat, verkkosivusto