Opiskelijoita Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki

Haussa parhaat Helsinki-aiheiset opinnäytetyöt

Helsingin kaupunki jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja Helsinki-aiheisille pro gradu –töille ja vastaaville ylempään korkeakoulututkintoon tähtääville opinnäytteille. Palkintoja on jaettu vuodesta 1992 lähtien, ja ne ovat olleet suuruudeltaan 400 - 650 euroa. Jaettava kokonaissumma on 4 000€.

Korkeakoulujen tiedekunnat ja laitokset voivat nyt tehdä ehdotuksensa palkittaviksi töiksi.

Syyskaudella 2020 palkitaan lukuvuonna 2019—2020 hyväksyttyjä opinnäytteitä, joiden aiheena on Helsinki, helsinkiläiset tai kaupungin oma palvelutoiminta, kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole.

Ehdotuksen liitteeksi tarvitaan:

- kuvailulehti (yhteenveto)
- linkki sähköiseen julkaisuun, jos sellainen löytyy
- tieto arvosanasta ja opinnäytettä koskevat arviot
- tekijän yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite)
- työn ohjaajan nimi.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 13.10.2020 kello 12.00 mennessä osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Opinnäytepalkinnot
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

tai: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Palkinnot jaetaan joulukuussa.

Tiedusteluihin vastaavat tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396 ja toimistosihteeri Minna Pitkäniemi, puh. 09 310 36298, sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hel.fi.

Lue lisää

Opinnäytepalkinnon saajien ehdottaminen

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat ja palkinnot

Kuva: Jussi Hellsten/ Helsingin kaupunki