Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Hanasaaren voimalaitos. Kuva: Helen

Esitys päättäjille: Hanasaaren voimalaitos ajetaan alas 20-luvun alkupuolella

23.11. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin energiayhtiön Helenin kehitysohjelman, joka tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 2. joulukuuta. Ohjelman mukaan Hanasaaren voimalaitos korvataan biolämpökeskuksilla ja muulla uusiutuvalla energiantuotannolla. Päätösesitystä täsmennettiin kaupunginhallituksessa siten, että Hanasaaren voimala suljetaan 31.12.2024 mennessä.

Uutinen kaupunginhallituksen kokouksesta.

Voimalaitostoiminta loppuu Hanasaaressa ensi vuosikymmenen alkupuolella ja Helsingin energiayhtiön Helenin kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvana hajautettuna ratkaisuna. Tällainen esitys tulee ensi maanantaina kokoontuvan kaupunginhallituksen konsernijaoston käsiteltäväksi.

Tarkastelussa on ollut kolme vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on Vuosaareen rakennettava uusi monipolttoainevoimalaitos. Toinen vaihtoehto on siirtyminen puupellettien ja kivihiilen seospolttoon Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa.

Esityksen mukaan kolmas vaihtoehto, jossa Hanasaaren voimalaitos korvataan biolämpökeskuksilla ja muulla uusiutuvalla tuotannolla, on paras kaupunkirakenteen, ympäristövaikutusten, riskien ja kaupungin kokonaistalouden kannalta. Ratkaisu vapauttaa valtaosan nykyisestä Hanasaaren voimalaitosalueesta asuinalueeksi noin 6000 – 8000 asukkaalle ja mahdollistaa kantakaupungin ja Laajasalon yhdistävien Kruunusiltojen rakentamisen. Siltaa ei voi rakentaa, jos polttoainetta kuljettavien alusten täytyy päästä Hanasaareen.

Muutokset ovat välttämättömiä Helsingin kaupunginvaltuuston energiapoliittisten linjausten toteuttamiseksi. Valtuusto on päättänyt, että Helsinki vähentää energiantuotantonsa kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta ja nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden 20 prosenttiin sähkön ja lämmön tuotannossa.

Helen Oy on kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö. Kehitysohjelma tulee myös kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisää aiheesta:

Konsernijaoston esityslista 26.10. ja 9.11.

10.11. Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esityksen, joka siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn ja päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Päätöstiedote 9.11.

27.10. Konsernijaosto jätti asian pöydälle

JAA