Helsingin kaupungintalo.

Hallituksen koronatukipaketti tervetullut – tulevat vuodet Helsingin taloudelle suuri haaste

Koronakriisin vaikutukset Helsingin talouteen ovat mittavat, eikä laskun loppusummaa tiedä vielä kukaan. Viimeisimpien arvioiden mukaan Helsingille koronasta aiheutuvat menolisäykset ja tulomenetykset ovat tänä vuonna yli 600 miljoonaa euroa. Talouden raju pysähdys supistaa erityisesti Helsingin verotuloja, samalla kun epidemia kasvattaa kaupungin menoja. Kriisi heikentää kuntien jo entuudestaan heikkoa taloutta, ja hallituksen kunnille suuntaama 1,4 miljardin euron tukipaketti kattaa syntyvät alijäämät vain osittain.

Epidemia on iskenyt Helsinkiin erityisen kovaa. Helsingissä on ollut lähes 40 prosenttia koko maan koronatartunnoista, ja yli puolet koronakuolemista. Yhteenlaskettu palkkasumma on kriisin aikana tippunut Helsingissä enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa.

Alustavien arvioiden mukaan Helsingin osuus keskiviikkona 2. kesäkuuta julkistetusta tukipaketista olisi vajaat 200 miljoonaa euroa, josta yli puolet muodostuisi yhteisöveron jako-osuuden nostosta. Yhteisöverokertymään liittyy nykyisessä taloustilanteessa merkittäviä epävarmuuksia, joten Helsingin saaman tuen lopullinen määrä selviää vasta myöhemmin.

”Kokonaistasoltaan hallituksen pakettia kunnille voi pitää kohtuullisena. Tukipaketin jälkeenkin Helsinki ja muut kaupungit kattavat koronakriisin kustannuksista kuitenkin suurimman osan itse. Koronatukia olisi lisäksi pitänyt suunnata vielä voimallisemmin nimenomaan sinne, missä epidemian vaikutukset ovat olleet tuntuvimmat”, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Hallitus päätti lisätalousarviossaan tukea sairaanhoitopiirejä 200 miljoonalla eurolla ja joukkoliikenteen lipputulomenetyksiä 100 miljoonalla eurolla. Siitä, millä perusteilla tuki sairaanhoitopiireille ja joukkoliikenteen järjestäjille jaetaan, ei vielä ole tietoa.

”Kuntayhtymien alijäämät ovat repeämässä koronan seurauksena, ja hallituksen päätös tukea niitä suoraan on siksi perusteltu ja toivottu. Tuki vaikuttaa kuitenkin alimitoitetulta. Sairaanhoitopiirien yhteenlasketun alijäämän on arvioitu olevan yli 600 miljoonaa euroa ja jo yksin HSL:lle aiheutuneet lipputulomenetykset ovat yli 100 miljoonaa euroa”, pormestari Vapaavuori jatkaa.

Koronakriisi on iskenyt kuntien talouteen rajusti ja jo ennen koronaa kuntatalouden tila oli varsin haasteellinen. Kriisi tulee vaikuttamaan julkiseen talouteen useiden vuosien ajan ja aiheuttamaan kunnille sekä pitkäaikaisia menolisäyksiä että tulomenetyksiä. Myös arviot kuluvan vuoden kustannuksista tarkentuvat syksyn aikana ja niiden mittaluokka voi edelleen kasvaa.

”Isoimmat haasteet ovat vasta edessä. Kriisi heikentää kuntien ja myös Helsingin taloutta niin vuonna 2021 kuin koko seuraavan valtuustokauden ajan. On selvää, että kuntakenttä tarvitsee tukea myös jatkossa talouden tasapainottamiseksi. Yhtä selvää on, että kuntien taloutta entisestään heikentäviin toimiin ei ole varaa. Kunnat eivät tässä tilanteessa kestä yhtään uutta tehtävää tai velvoitetta”, Vapaavuori painottaa.

Kuva: Kimmo Brandt.