Työskentelyä tietokoneella.

Haku yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirustilanteessa avautuu pian

20.4.: Haku helsinkiläisten yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirustilanteessa on avautunut

Valtioneuvosto antoi asetuksen yksinyrittäjien valtionavustuksista keskiviikkona 8. huhtikuuta 2020. Siinä hallitus päätti, että 100 miljoonaa euroa ja sen lisäksi lisätalousarviosta 150 miljoonaa euroa kohdennetaan yksinyrittäjien tukemiseksi kuntien kautta.

Tuen haku pyritään kunnissa avaamaan mahdollisimman pian. Myös Helsingin kaupunki hakee rahoitusjohtajan päätöksellä valtionavustusta työ- ja elinkeinoministeriöstä yksinyrittäjien tuen rahoittamiseksi. Yksinyrittäjien tuen hakemiseen ja hakemusten käsittelyyn käytetään asiointi.hel.fi-järjestelmäkokonaisuutta.

Tuen haku tapahtuu siitä kunnasta, johon yritys on rekisteröity. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Ohjeet kertaluontoisen 2 000 euron arvoisen toimintatuen hakemiseen julkaistaan 20.4. alkavalla viikolla Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Tuen ehdot

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen, ja sitä voi hakea yhden kerran 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, se ei vaikuta työttömyysturvaan. Sen sijaan, jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Lisätietoja:

Kuva: Marja Väänänen, Helsingin kaupunki