Helsinkiläisnuoria. Kuva: Jussi Hellsten

Haku nuorten liikkumisen lisäämisen innovaatiohaasteeseen on auki

Helsingin kaupunki on avannut haun nuorten liikkumista edistävään innovaatiohaasteeseen. Haaste on suunnattu yrityksille ja siinä haetaan innovatiivisia tapoja toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen lisäämisen ohella myös heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa edistämiseen. Haasteeseen voi hakea mukaan 11.2. asti.

Helsinki haluaa kaupunkistrategian mukaisesti olla kaupunki, jossa asukkaiden edellytykset liikkuvaan elämään kohenevat niin, että kaupunkilaisten terveys paranee. Helsingissä jokaista asukasta ikään katsomatta kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä.  Tällä kertaa haasteen ensisijaisena kohteena on toisen asteen opiskelijoiden liikkuminen, sillä kaikista oppivelvollisuusikäisistä juuri he liikkuvat vähiten.

Helsinkiläisistä toisen asteen opiskelijoista vain alle viidennes liikkuu kansallisten suositusten mukaisesti eli vähintään tunnin reipasta liikuntaa päivässä. Viime vuonna tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan myös koronapandemian tuomat haasteet ilmenevät toisen asteen opiskelijoilla kasvaneina mielenterveysongelmina, jonka lisäksi syrjäytyneisyys, sekä masennus- ja ahdistuneisuusoireilut ovat lisääntyneet merkittävästi helsinkiläisnuorten keskuudessa. 

Kolme neljästä nuoresta haluaisi kuitenkin liikkua enemmän. Liikkumisen lisäämisellä on tutkitusti positiivinen vaikutus esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn, mutta myös psyykkisten oireiden, kuten stressin ja koulun aiheuttamien paineiden lieventämiseen. Liikkumisella on myös tärkeä sosiaalinen ulottuvuus, joka on korostunut nuorten sosiaalista kanssakäymistä rajoittaneen pandemian aikana: liikunta ja harrastukset ovat merkittäviä nuorten vuorovaikutustaitojen ja kaverisuhteiden ylläpidon kannalta. 

Haasteessa haetaan ratkaisuja liikunnan sosiaalisuuden korostamiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen

Helsingin nuorten liikkumisen lisäämisen innovaatiohaasteeseen haetaan nyt mukaan yrityksiä, joiden tuote tai palvelu vastaa yhteen tai useampaan seuraavista innovaatiohaasteen teemoista: 

  • Sosiaalisuus toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen edistäjänä. Kuinka kaverit ja sosiaaliset verkostot edesauttavat liikkumiseen aktivoinnissa ja siihen sitoutumisessa?
  • Uudenlaiset ratkaisut kysynnän ja tarjonnan nykyistä parempaan kohtaamiseen. Helsingissä on paljon erilaisia liikkumis- ja liikuntamahdollisuuksia, mutta kuinka kaupunkilaiset saataisiin paremmin tietoisiksi niistä? 
  • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Kuinka mahdollistetaan terveellisten elämäntapojen tukeminen (uni, ravinto, liikkuminen) ja uusien terveellisten tapojen muodostaminen hyvinvointiteknologian keinoin?
  • Liikkumisaktiivisuuden seuranta. Kuinka voidaan kirjata ja mitata liikkumis- ja liikuntasuorituksia siten, että käyttäjiä voitaisiin motivoida ja palkita?

Innovaatiohaasteen tarkoituksena ei ole hakea täysin valmiita kaupallisia ratkaisuja, vaan ensisijaisesti sellaisia tuotteita, joita voidaan kehittää ja testata kokeilun aikana yhdessä käyttäjien ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Tarjotuilla ratkaisuilla tulee kuitenkin olla liiketoiminnallista potentiaalia, sekä innovatiivinen lähestymiskulma luotuun haasteeseen. 

Helsingin kaupunki edistää kaupungin hyvinvoinnin, liikkumisen ja liikunnan innovaatio- ja kokeilualustatoimintaa. Innovaatiohaasteet ovat yksi merkittävä keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Liikkumisen lisäämisen innovaatiohaasteita on järjestetty aiemmin liittyen Helsingin kaupungin henkilöstön aktivointiin, ikäihmisten liikkumisen edistämiseen ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen arkiliikunnassa.

Hakemukset innovaatiohaasteeseen on jätettävä 11.2.22 mennessä.

Lisätietoa haasteesta ja Helsingin kokeilualustatoiminnasta löydät täältä

Itse hakulomakkeen löydät täältä.

Uutisen kuva: Helsingissä jokaista asukasta ikään katsomatta kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä. Kuva: Jussi Hellsten