Mies tietokoneen äärellä.

Haku helsinkiläisten yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirustilanteessa

Helsingin kaupunki avasi 20.4. haun yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista menetyksistä johtuen. Yksinyrittäjien toimintatuen haun nopea avaaminen on Helsingille suuri ja tärkeä ponnistus, sillä hakemuksia odotetaan koronavirusepidemian laajojen vaikutusten vuoksi tulevan jopa 20 000-30 000.

Helsingissä avustuksina jaettava summa on yhteensä 43,5 miljoonaa euroa. Tiistaina 21. huhtikuuta eli ensimmäisenä kokonaisena hakupäivänä hakemuksia saapuikin parhaimmillaan yli 100 tunnissa. Tarve avulle tänä poikkeusaikana on siis suuri. 

Yksinyrittäjien toimintatuen hakemisen helpottamiseksi on myös laadittu kuvalliset hakua selkeyttävät ohjeet. Ne löytyvät tästä linkistä (.pdf)

Hae tukea

Voit hakea yksinyrittäjän toimintatukea Helsingissä asiointi.hel.fi-palvelun kautta. Palvelusta löydät myös ohjeet. Asiointipalveluun pääset osoitteesta asiointi.hel.fi/yksinyrittajantuki tai suoraan tästä linkistä.

Lisätietoa ja ohjeet löydät tältä sivulta. Samalta sivulta löydät tarvittaessa paperisen hakulomakkeen.

Kaupungin koronasivuston yrittäjille osuus

20.4.2020 julkaistu uutinen

Helsinki myöntää haussa yksinyrittäjille kertaluontoisen 2000 euron toimintatuen aikavälille 16.3.–31.8.2020. Rahoitus toimintatukeen tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avustusta voi hakea myös takautuvasti 30.9.2020 asti.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Haussa oleva toimintatuki on tarkoitettu varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on voimassa vain epidemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Mukaan luetaan myös freelanceryrittäjät.

Avustuksen hakemisen edellytykset

  • Avustus on tarkoitettu päätoimiselle yksinyrittäjälle, riippumatta yhtiömuodosta. 
  • Avustuksen hakemisen ehdot toteutuvat, mikäli olet YEL-rekisterissä tai sinulla on viime vuodelta yrittäjätuloa tai laskutusta vähintään 20 000 euroa. Mikäli olet aloittanut yritystoiminnan vasta alle puoli vuotta sitten, tulee sinun todistaa, että tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
  • Yksinyrittäjällä ei saa olla työntekijöitä avustuksen hakuhetkellä. Mikäli sinulla oli työntekijöitä ennen 16.3.2020, mutta olet irtisanonut (ei lomauttanut) heidät, olet oikeutettu tukeen. Mikäli yrityksessä on muita YEL-vakuutettuja, jotka tosiasiallisesti ovat töissä yrityksessä, voit hakea tukea ELY-keskukselta. 
  • Yritystoimintasi taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat merkittävästi heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen. Merkittävästi tarkoittaa, että liikevaihto on laskenut yli 30 %, mikäli se on pysynyt vakaana edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
  • Yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli sinulla on verovelkaa, sinulla tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. 
  • Yritystoiminnallasi pitää olla edellytyksiä kannattavaan toimintaa koronaepidemian jälkeen. Sinun pitää myös kertoa, mihin aiot käyttää tukirahat. Avustusta ei saa käyttää yrittäjän palkanmaksuun, vaan se tulee käyttää esim. vuokraan, hankintoihin tai muuhun vastaavaan kuluun. Yritystoiminnan on myös jatkuttava koronaepidemian jälkeen.

Muuta huomioitavaa

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Lisäksi yksinyrittäjän toiminta-avustusta voi hakea ainoastaan yrittäjän YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyystuen kanssa. 2000 euron tuki kiinteisiin kuluihin ei vaikuta työttömyysturvaan.

Kunnat ilmoittavat Verohallinnolle yksinyrittäjille maksamansa avustukset.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Hae tukea

Voit hakea yksinyrittäjän toimintatukea Helsingissä asiointi.hel.fi-palvelun kautta. Palvelusta löydät myös ohjeet. Asiointipalveluun pääset osoitteesta asiointi.hel.fi/yksinyrittajantuki tai suoraan tästä linkistä.

Lisätietoa ja ohjeet löydät tältä sivulta. Samalta sivulta löydät tarvittaessa paperisen hakulomakkeen.

Kaupungin koronasivuston yrittäjille osuus