Havainnekuva Hakaniemenrannasta.

Hakaniemenrannan kaava sekä Suomi-Rata Oy:n ja Tunnin Juna Oy:n liittyminen etenevät valtuustoon

Helsingin kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hakaniemenrannan kaavaratkaisun valtuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus päätti myös esittää valtuustolle, että kaupunki lähtisi osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön.

Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat alueita Hakaniemenrannassa ja Siltavuorenrannassa, Opetushallituksen korttelia sekä katu-, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotieyhteyden Kalasatamasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa sekä Hakaniemensillan uuden linjauksen. Lisäksi alueelle on tulossa uutta julkista rantaa ja täydennysrakentamista.

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön uutta laadukasta ja monipuolista julkista tilaa meren äärelle. Tavoitteena on vahvistaa Hakaniemen ominaispiirteitä ja vetovoimaisuutta sekä alueen asemaa osana keskustan kaupunkirakennetta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lähtemistä mukaan Suomi-Rata Oy:n sekä Tunnin Juna Oy:n osakkeenomistajaksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki lähtisi osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön, Turun Tunnin Juna Oy:öön. Tämän lisäksi valtuustolle ehdotetaan, että kaupunki lähtisi mukaan myös Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavan Suomi-Rata Oy:n hankeyhtiöön.

Tämä tarkoittaisi myös, että kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa Turun radan hankeyhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla sekä Tampereen radan yhtiötä 24 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien parantamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt ja kasvu on keskittynyt hyvin saavutettaviin  yliopistokaupunkeihin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.