Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Kuva: Heini Lehväslaiho

Haku Helsingin osallisuusmallin yhteiskehittämispäiville päättyy sunnuntaina

Kahdeksankymmentä haun perusteella valittua kaupunkilaista pääsee mukaan Helsingin yhteiskehittämispäiville. Päivien tehtävänä on ideoida, millä kaikilla tavoilla asukkaat voivat jatkossa vaikuttaa Helsingin asioihin. Perjantaina ja lauantaina 2.-3. syyskuuta pidettäville päiville voi hakea digi.hel.fi/osallisuusmalli -lomakkeella heinäkuun loppuun mennessä. 

Yhteiskehittämispäivällä valitaan paras ehdotus ryhmien aikaansaannoksista jatkojalostettaviksi. Sen jälkeen malli etenee valtuustoon vuoden loppuun mennessä.

Osallisuusmalli voi koostua useista erilaisista työkaluista, joilla parannetaan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä asukkaiden, virkamiesten ja kunnallispoliitikkojen välistä yhteistyötä. Esimerkiksi osallistava budjetointi on esimerkki uudesta jo käytössä olevasta menetelmästä. Sen avulla asukkaille annetaan suoraa päätösvaltaa siihen, mitä hankkeita kaupungissa toteutetaan.

Eri-ikäisiä ja eri-taitoisia, Helsingin kehittämisestä kiinnostuneita mukaan

Osallistujiksi etsitään luovia ihmisiä eri ikäluokista, jotka eroavat keskenään taidoiltaan ja tiedoiltaan. Yhteisenä tekijänä on kiinnostuneisuus Helsingin kehittämisestä.

Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja Helsingissä, voivat hakea mukaan digi.hel.fi/osallisuusmalli -lomakkeella 31. heinäkuuta mennessä.

Osallistujat jaetaan joukkueisiin, joiden yhteisenä haasteena on työstää osallistumisen malleja ja toimintatapoja. Tavoitteena ovat mahdollisimman monipuoliset sekajoukkueet, joissa mukana aktivisteja, kaupungin ammattilaisia, tutkijoita, kansalaisjärjestöjen osaajia. Raati valitsee joukkueiden ehdotuksista parhaat mallit Helsingin uudeksi osallistumismalliksi.

Erikseen valittu raati nimeää joukkueet ja arvioi niiden tuottamat ehdotukset. Joukkueet muodostetaan elokuun puoliväliin mennessä ja valituille osallistujille ilmoitetaan elokuun puolivälin jälkeen.

Kerro kantasi -kysely käynnissä heinäkuun loppuun

Kerro kantasi -verkkokyselyyn vastaamalla voi myös osallistua uuden kaupunkilaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen mallin valmisteluun.  Vastauksia hyödynnetään yhteiskehittämispäivillä.

Niiden jotka eivät pääse syyskuun kehittämispäiville kannattaa jättää ideansa kerrokantasi-kyselyyn. Vastauksista koostetaan yhteenveto kehittämispäivän ryhmille.

Lisää aiheesta

Hae yhteiskehittämispäiville 2.-3.9. mukaan digi.hel.fi/osallisuusmalli -lomakkeella 31.7. mennessä
Ruotsinkielinen hakulomake on sivulla 
digi.hel.fi/delaktighet_modell 
ja englanninkielinen lomake sivulla digi.hel.fi/participation_model.
 

Vastaa Kerro kantasi -kyselyyn31.7. mennessä


Vastaa kyselyyn ja vaikuta Helsingin uuteen osallistumismalliin
Tommi Laitio kertoo videolla osallistumismallin kehittämisestä
Helsingin asukasyhteistyö
Kaupunki uudistuu
Kaupungin­valtuusto hyväksyi esityksen johtamismalliksi ja toimialoiksi

JAA