Suoraan sisältöön
A A A
Hack for Society on yrityskiihdyttämömäinen yhteiskunnallinen hackathon. (Kuva: Helsinki Think Company)

Hack for Society yhdistää tutkijat, poliitikot ja opiskelijat

Politiikka ja tieteellinen tutkimus tähtäävät pohjimmiltaan yhteiseen päämäärään: toimivaan, hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Vaikka päättäjillä ja tieteentekijöillä olisi tahtoa yhteistyöhön, työtavat ja kohtaamispaikat usein puuttuvat.

Vuosi sitten Helsingin yliopiston ja kaupungin yhteisessä Helsinki Think Company -yrittäjyysyhteisössä alettiin työstää ajatusta hankkeesta, joka yhdistäisi tieteentekijät, poliitikot ja opiskelijat paremman yhteiskunnan puolesta. Ideasta kehittyi eri tahojen yhteistyössä Hack for Society, joka on kuukauden mittainen, yrityskiihdyttämömäinen yhteiskunnallinen hackathon.

Tutkijat haasteineen valittiin hakijoiden joukosta keväällä 2017, kahdeksan Helsingin kaupunginvaltuutettua alkukesästä. Valtuustosta ovat mukana Eva Biaudet, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim Hussein, Dan Koivulaakso, Risto Rautava ja Kaarin Taipale (varavaltuutettu).

Kahdeksan tiimiä, kahdeksan haastetta

Ensimmäinen haastetyöpaja järjestettiin 9. syyskuuta. Käynnistyspäivänä pureuduttiin valittuihin kahdeksaan yhteiskunnalliseen haasteeseen, jotka pohjaavat akateemisiin tutkimuksiin.

Kutakin haastetta ratkaisemaan on koottu tiimi, jossa on mukana tutkimuksen tekijä, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kaksi opiskelijaa. Kuukauden aikana tiimit kehittävät uudenlaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja asiantuntijatyöpajoissa yhteiskehittämisen keinoin. Lopputuloksena voi olla vaikkapa uusia päätöksentekotapoja, mobiilisovelluksia tai viestintäkanavia.

Matkan varrella tiimit törmäytetään viranomaisten, ajatuspajojen, yritysten, median ja muiden haasteiden kannalta keskeisten tahojen kanssa, jotta projektin vaikutukset leviävät mahdollisimman laajalle.

Hack for Society huipentuu 30. syyskuuta finaaliin, jossa tiimit esittelevät ratkaisuehdotuksensa.

Helsinki Think Company vastaa kokonaisuuden käytännön toteutuksesta, koordinaattorina toimii Helsingin yliopisto. Haaste toteutetaan yhteistyössä Sitran, Kokeilevan Suomen, Kuntaliiton ja e2-ajatuspajan kanssa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta avustuksella.


Lisätietoa

Hack for Society
Helsinki Think Company
JAA