Helsinki mereltä. Kuva: Jenna Pietikäinen.

Google perustaa Helsinkiin digitaalisen oppimisen keskuksen

Verkkopalveluita tuottava Google syventää yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa perustamalla kaupunkiin digitaalisen oppimisen keskuksen. Kaupunki haluaa Google-yhteistyöllä vahvistaa erityisesti nuorten, työttömien korkeakoulutettujen, opiskelijoiden sekä yrittäjien mahdollisuuksia täydentää joustavasti omaa osaamistaan.

Aiottu digikoulutustoiminta tullaan toteuttamaan Googlen ja Helsingin yhteistyönä ja niveltämään soveltuvin osin kaupungin moniin olemassa oleviin palveluihin kuten työllisyys- ja yrityspalvelut, Ohjaamo, oppilaitokset, kirjastot, nuorten työpajatoiminta sekä nuorten syrjäytymistä ehkäisevä Mukana-ohjelma.

Toteutettaviin koulutuksiin ja työpajoihin voi osallistua sekä lähiopetuksessa että verkossa – näin haluttua osaamista voi hankkia joustavasti oman elämäntilanteen ja oppimistyylin mukaisesti.

Helsinki haluaa olla osaavan työvoiman kaupunki, jonka asukkaat ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä. Siksi kaupunki pyrkii aktiivisesti luomaan helsinkiläisille tasavertaisia mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseksi, jotta he pärjäävät jatkossakin muuttuvien työmarkkinoiden maailmassa. Esimerkiksi digitaalisen myynnin ja markkinoinnin, digianalytiikan tai hakukoneoptimoinnin hallinta ei enää ole teknologia-alojen erityisosaamista, vaan niitä voidaan pitää yhä nopeammin laajenevan työntekijä- ja yrittäjäjoukon perusosaamisena.

Kaupungin työllisyyspalvelut huolehtivat koulutuksiin hakeneiden valintaprosessista yhdessä TE-toimiston kanssa.

Lue lisää: Helsinki tarjoaa Digitaalinen markkinointi -koulutusta yhteistyössä Grow with Googlen kanssa