Havainnekuva Telakkarannasta valmiina. ECHAn toimitilat sijoittuvat alueen eteläreunaan.

Euroopan kemikaalivirasto muuttaa Telakkarantaan

Euroopan kemikaalivirasto ECHA muuttaa 7.1.2020 Annankadulta Telakkarantaan valmistuviin uusiin tiloihin. ECHA on yksi EU:n suurimmista virastoista ja sen tehtävänä on edistää kemikaalien turvallista käyttöä Euroopan unionin alueella.

Kemikaaliviraston uudet toimitilat koostuvat kahdesta rakennuksesta. Niistä toinen on vanhan telakan käytössä ollut konepajahalli, joka on restauroitu täysin. Varsinainen toimistotalo on uudisrakennus, joka rakentuu osittain vanhan puutyöpajan päälle.

Skanskan kehittämä ja rakentama Euroopan kemikaaliviraston 8-kerroksinen toimitalo seisoo aivan Telakkarannan sydämessä osoitteessa Telakkakatu 6. Uudisrakennuksen osaksi rakennuksen sisälle on jäänyt vanha punatiilinen puutyöpajarakennus, jonka ulkovaippa on suojeltu. Lisäksi vieressä sijaitseva suojeltu vanha konepajarakennus on uudistettu täysin. Konepajarakennukseen sijoittuu kokous- ja tapahtumakeskus. Kahden rakennuksen välille on rakennettu myös kulkuyhteys. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut L-Arkkitehdit Oy.

Uusiin tiloihin siirtyvät kaikki ECHA:n noin 600 työntekijää. Uudet tilat on suunniteltu joustaviksi, avoimiksi ja valoisiksi. Taloon tulee muun muassa tiloja vierailijoille sekä henkilöstöravintola. Julkisivu noudattelee Telakkarannan alueen vanhojen teollisuusrakennusten punatiilistä ilmettä. Kemikaaliviraston entiset tilat Annankadulla remontoidaan Scandicin kokoushotelliksi.

”Olemme todella iloisia saadessamme olla osana kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Telakkarannan kehittymistä. Nykyaikaiset ja ekologisesti kestävät toimitilamme luovat positiivista kaupunkikuvaa sekä henkilöstöllemme että tuhansille kansainvälisille kävijöille, jotka vierailevat virastossamme vuosittain. Uuden elämän antaminen entisille teollisuusrakennuksille kuvastaa hyvin viraston työtä: rakennamme uutta osaamista vakaalle tietopohjalle. Tänä päivänä tiedämme enemmän Euroopassa käytössä olevista kemikaaleista, ja tämä tieto auttaa meitä suojelemaan ihmisiä ja ympäristöä kemikaalien haittavaikutuksilta”, kiittää ECHA:n pääjohtaja Bjorn Hansen.


ECHA:n tulevia toimitiloja on rakennettu uudeksi näyttäväksi Telakkarannan maamerkiksi. Kuva: Antti Pulkkinen.

Telakkaranta avautuu helsinkiläisten käyttöön 

Kemikaaliviraston viereen rakennetaan paraikaa uusia koteja 400 helsinkiläiselle. Uudisrakentamisen myötä aiemmin pääosin telakkatoimintojen käytössä ollut suljettu muuttuu. Vanhat teollisuusrakennukset muuntuvat toimisto-, liike- ja kulttuuritiloiksi. Telakkarannan omaleimainen tunnelma tulee koostumaan telakan historiasta, pienvenesatamasta ja matkustajasataman risteilijöistä.

”Euroopan kemikaaliviraston toimitilat ovat ensimmäinen valmistuva hanke Telakkarannassa, jonka uudistaminen avaa vanhan kantakaupungissa sijainneen teollisuusalueen asukkaiden ja vierailijoiden käyttöön. Tarjoamalla toimivan kaupungin alustaksi ECHA:n kaltaiselle kansainväliselle toimijalle, parannamme samalla tunnettuuttamme ja kykyämme houkutella parhaita kykyjä ja ideoita myös maailmalta Helsinkiin”, Helsingin aluerakentamispäällikkö Kari Pudas sanoo.

Alueen katujen rakentaminen on käynnissä. Telakkakadun uusiminen valmistuu kesällä 2021 ja poikkikadut talonrakentamisen tahdissa. Rannan laiturialueelle rakennetaan rantapromenadi, jolle tulee kahviloita, ravintoloita ja historiallisia laivoja. Telakkarannan uudistaminen lisää elämää myös Hietalahdenlaiturilla.

Telakkaranta valmistuu vuoteen 2026 mennessä.

Lisätietoja Telakkarannasta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/hernesaari-ja-telakkaranta
Lisätietoja kemikaalivirastosta: https://echa.europa.eu/fi/home