Esiopetusikäisiä lapsia.

Esiopetuspaikka tarjotaan ensi vuonna Helsingissä tekstiviestipalveluna kaikille

Helsinki haluaa olla kaupunki, joka ennakoi asukkaiden palvelutarvetta ja jossa palvelua saa aina ajasta ja paikasta riippumatta. Askel tätä kohti oli alkuvuonna tehty kokeilu, jossa kaupunki tarjosi kahdella varhaiskasvatusalueella esiopetuspaikkaa suoraan tekstiviestillä ilman lomakkeita tai erillisiä hakemuksia. Kokeilu onnistui hienosti ja sitä laajennetaan vuonna 2021 koko Helsinkiin.

Palvelua pilotointiin tammikuussa Kulosaaressa, Herttoniemessä ja Laajasalossa sekä Malminkartanossa, Kannelmäessä, Hakuninmaalla, Maununnevalla, Kuninkaantammessa, Länsi- ja Itä-Pakilassa sekä Maunulassa, Tuomarinkylässä, Torpparinmäellä ja Oulunkylässä. Alueilla asuville esiopetusikäisen lapsen huoltajalle kaupunki lähetti tekstiviestin, jossa tarjottiin lapselle esiopetuspaikkaa oman alueen esiopetusta järjestävästä toimipaikasta. Paikan saattoi ottaa pelkällä paluuviestillä vastaan.

Palvelu perustuu siihen, että yli 90% ikäluokasta on jo kaupungin varhaiskasvatuksessa ja heidän tietonsa on siten kaupungin tietojärjestelmässä. Kaupungilla on siis dataa siitä, missä osoitteessa esiopetusikäiset lapset asuvat ja mitkä ovat heidän oman alueensa esiopetusta järjestävät toimipaikat. Tätä dataa hyötykäyttämällä palvelut voidaan tuoda suoraan asukkaiden luo.

Yli neljä viidesosaa otti pilotissa tekstiviestillä tarjotun esiopetuspaikan vastaan

Tammikuun pilottikokeilussa Helsinki lähetti tekstiviestin 1058:lle huoltajalle. 93 % huoltajista vastasi viestiin ja suoraan tekstiviestillä paikan otti lopulta vastaan peräti 880 perhettä eli enemmän kuin neljä viidestä. Loput perheistä sopivat esiopetuksesta tai kaupungin tarjoaman paikan vaihtamisesta jättämällä hakemuksen. Kaupungin digitalisten palveluiden käyttöönoton yhteydessä tavoitteena on tarjota aina myös perinteinen palveluvaihtoehto.

”Kaupungin digitaalisia palveluita kehitetään, koska haluamme helpottaa helsinkiläisten arkea ja ennakoida asukkaiden palvelutarpeita. Ennakoivat palvelut säästävät asukkaiden aikaa ja vaivaa. Esiopetuspaikka tekstiviestillä on hieno ja konkreettinen toimenpide kohti näitä tavoitteita”, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Palvelua ilman lomakkeiden täyttämistä ja puheluita palvelupisteisiin

Digitaalisilla palveluilla halutaan siis helpottaa helsinkiläisten elämää. Esimerkiksi tässä tapauksessa täytettäviä lomakkeita ei ole eikä puheluita esiopetukseen tarvita. Ennakoiva esiopetuspaikan tarjoaminen sujuvoittaa esiopetusikäisten lasten huoltajien lisäksi myös päiväkodinjohtajien työtä, sillä hakemusten käsittely jää pääosin pois. Huomioitavaa on, että automaatiosta huolimatta ennakoiva esiopetuspaikan tarjonta ei pakota huoltajaa vastaanottamaan tarjottua paikkaa, vaan se voidaan halutessaan muuttaa perinteisen palvelupolun kautta. Näin toimii uusi digitaalinen Helsinki, sillä samalla tekniikalla voidaan jatkossa korvata mahdollisesti muitakin manuaalisesti tehtäviä hakuja kaupungin palveluihin.

”Maailman toimivin kaupunki osaa ennakoida kaupunkilaisten tiedon tai palvelutarpeen. Miksi pakottaisimme ihmiset täyttämään lomakkeita, jos lakisääteisen tehtävän palvelutarve on ennakoitavissa ja meillä on tarvittava data palvelun tai tiedon tarjoamiseen? Esiopetuspaikka tekstarilla on yksi digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeista, jonka pilotti oli suuri menestys. Toimivan mallin skaalaaminen tulee helpottamaan tuhansien perheiden arkea”, iloitsee Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Helsingin digitalisaatio-ohjelman avulla kaupunki pyrkii kehittämään palveluja, jotka ennakoivat helsinkiläisten tarpeita ja vastaavat niihin entistä henkilökohtaisemmin. Esiopetuspaikkapilotin tekninen toteutus tehtiin BookIT Finland Oy:n tekstiviestiratkaisuna. Koko kaupunkiin laajenevan palvelun ohjeistuksesta tiedotetaan lisää syksyllä 2020.

Uutisen kuva: Patrik Lindström.