Helsingin keskusta mereltä nähtynä.

Entisen Helsingin opetusviraston laitehankintojen korruptiorikosepäilyn syytteet nostettu

Syyttäjä on antanut tänään 12. toukokuuta haasteen käräjäoikeudelle entistä Helsingin kaupungin opetusvirastoa koskevassa asiassa. Syytteet koskevat törkeää petosta ja rikoksella hankittuun omaisuuteen liittyvää törkeää rahanpesua. Teot ajoittuvat vuosille 2006–2016. Syytteet on nostettu kahdeksaa henkilöä vastaan. Ne eivät kohdistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan nykyiseen johtoon.

”On hyvä, että asian käsittely oikeudessa edistyy. Käynnistimme kurinpidolliset toimet entisessä opetusvirastossa heti, kun rikosepäilyt tulivat tietoomme vuonna 2017. Tämän tapauksen jälkeen olemme tarkistaneet käytäntöjämme ja uudistaneet tietohallinnon hankintaprosessin niin, että vastaavan tapahtuminen on erittäin epätodennäköistä ja prosessi on läpinäkyvä. Samat käytännöt ovat käytössä kaupungin kaikilla toimialoilla”, toteaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

”Hankintaprosessia on uudistettu muun muassa siten, että hankintarajoja on tarkastettu ja hyväksymiskäytänteitä on muutettu. Myös alle 30 000 euron hankintoja seurataan systemaattisesti samoin kuin yrityskohtaisia hankintoja. Toimialalle on luotu sähköinen laiterekisteri, jossa tilattuja laitteita ja vastaanottamista seurataan”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosittainen ict-laitehankintabudjetti on noin 30 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 jälkeen toimialalle on hankittu 33 100 kannettavaa tietokonetta oppilaskäyttöön. Koulujen ja oppilaitosten esitystekniikkaa on uudistettu ja langattomat verkot on päivitetty ajan tasalle.

Asian keskeneräisyyden vuoksi kaupunki ei kommentoi aihetta enempää.

Kuva: Jenna Pietikäinen (c) Helsinki Marketing.