Elinkeinojaosto varasi tontteja yleisösaunoille ja toimistorakennukselle

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 13. kesäkuuta varata kaksi tonttia kahdelle yleisösaunalle, toisen Hietaniemestä ja toisen Seurasaaresta. Lisäksi jaosto päätti jatkaa toimistokohteen tonttivarausta Pasilassa sekä myönsi rahoitusta kaupungin innovaatiorahastosta kahdelle hankkeelle.

Kaupungin tavoitteena on lisätä merellisiä palveluita sekä edistää merellistä yrittäjyyttä Helsingissä. Siksi kaupunki haki viime vuonna vuokralaista ja toteuttajaa merellisille saunapaikoille Hietaniemessä, Seurasaaressa ja Tarvossa. Hietaniemen saunapaikkaan saatiin 12 hakemusta, Seurasaaren saunapaikkaan kuusi ja Tarvoon kaksi hakemusta. Hakemuksia arvioineen arviointiryhmän esityksen mukaisesti elinkeinojaosto päätti varata Hietaniemen tontin Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle 150 kerrosneliömetrin rakennusoikeudella ja Seurasaaren tontin KF Restaurants Oy:lle 130 kerrosneliömetrin rakennusoikeudella. Molemmat varaukset ovat voimassa 31. joulukuuta 2023 saakka. Tarvon saunapaikkaan kohdistuneet hakemukset eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin, ja kaupunkiympäristön toimiala siirtää Tarvon saunapaikan avoimeen hakuun.

Elinkeinojaosto päätti myös jatkaa Hartela Etelä-Suomi Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua koskevaa tonttivarausta Pasilassa. Varaus on voimassa 31. joulukuuta 2023 saakka.

Lisäksi jaosto käsitteli kaupungin innovaatiorahaston asioita. Slush Oy:n Match made in Helsinki -hankkeelle jaosto myönsi 247 245 euroa ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston Finnish AI Region FAIR -hankkeelle 447 692 euroa.

Jaosto keskusteli myös luonnoksesta Helsingin kaupungin tulevasta lausunnosta hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Jaosto merkitsi luonnoksen tiedoksi.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 22. elokuuta 2022.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.