Elinkeinojaosto päätti tonttivarauksesta Suvilahti Event Hub -tapahtumakeskuksen suunnittelua varten

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi kokouksessaan 21. kesäkuuta Kalasataman Suvilahdesta alueen tapahtumakeskuksen ja muun toimitilarakentamisen suunnittelua varten Suvilahti Event Hub Oy:lle. Nyt tehty tonttivaraus on jatkoa aiemmalle kehittämisvaraukselle, ja se on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Helsinki haluaa kehittää Suvilahden alueesta ympärivuotisen, kansainvälisesti erottuvan ja pysyvän tapahtuma-alueen. Festivaalien lisäksi Suvilahdessa halutaan tulevaisuudessa järjestää myös pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia.

Elinkeinojaosto myönsi kesäkuussa 2020 alueen kehittämisvarauksen Suvilahti Event Hub Oy:lle. Nyt elinkeinojaosto päivitti varauksen tonttivaraukseksi, jonka aikana hankkeen suunnitelmat saatetaan loppuun ja valmistellaan myös tontinluovutusta päätöksentekoon.

Tonttivarauspäätöksen yhteydessä elinkeinojaosto hyväksyi yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan Suvilahti DIY skeittipuiston toiminta on tärkeää säilyttää mahdollisimman keskeytymättömänä ja toiminnallisesti parhaassa mahdollisessa paikassa. Sijoituspaikan valinnassa ja suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä skeittipaikan aktiivien kanssa.

Suvilahti Event Hub -hanke on yksityisrahoitteinen kiinteistöhanke, joka sisältää yleisötapahtumille sekä elokuva- ja tv-tuotannoille soveltuvat tapahtuma- ja oheistilat, toimisto- ja office hub tiloja, hotellin sekä ravintola- ja galleriatiloja.

Hankkeen alustava toteutusaikataulu on 2022–2025. Rakentamisen aikataulu riippuu muun muassa asemakaavoituksen aikataulusta.

Päärautatieaseman ympäristön hankkeilla positiivinen vaikutus ydinkeskustan elinvoimaan

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tarkastelun Päärautatieaseman ympäristössä vireillä olevien hankkeiden vaikutuksista ydinkeskustan elinvoimaan ja Laajasalon pikaraitiotien päätepysäkkiratkaisuista.

Tarkastelussa oli mukana Helsingin ydinkeskustassa käynnissä olevista hankkeista vaikutuksiltaan merkittävimmät: kolme hotellihanketta, pyöräliikenne- ja kävely-yhteytenä rakentuva Kaisantunneli, Päärautatieaseman kehittäminen, Sokoksen maanalainen laajennus, Uusi Eliel-hanke ja Kruunusiltojen pikaraitiotieyhteys keskustaan.

Hankkeiden kokonaisvaikutus keskustan elinvoimaan arvioitiin myönteiseksi. Ne lisäävät ydinkeskustan elinvoimaa saavutettavuuden, aktiviteettien ja vetovoiman, kohtaamisten ja kokemuksellisuuden näkökulmasta. Alueen uudet hankkeet monipuolistavat ydinkeskustan palvelutarjontaa ja vastaavat siten paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Tarkastelun yhteydessä luotiin myös elinvoima-arvioinnin työkalu. Elinkeinojaosto kehottaakin, että vastaavia arviointeja hankkeiden vaikutuksista alueen elinvoimaan laaditaan vastaisuudessa merkittävien rakennus- ja liikennehankkeiden yhteydessä.


Elinkeinojaosto päätti myös syksyn kokousajoista. Seuraavan kerran jaosto kokoontuu 23. elokuuta 2021.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.