Elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahoitusta neljälle hankkeelle

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan maanantaina 19.10.2020 myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle kaupungin innovaatiorahastosta.

Kuudesta innovaatiorahastolle osoitetusta hakemuksesta rahoitus myönnettiin neljälle hankkeelle, jotka täyttivät innovaatiorahaston kriteerit. Rahoitusta myönnettiin seuraaville hankkeille: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hankkeelle ”Pasila HUB: kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatio-toiminnan alustan luominen”. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston hankeelle ”Helsinki Education Hub - Helsingistä oppimisen maailman pääkaupunki”. Forum Virium Helsinki Oy:n ja Tieke ry:n hankkeelle ”Logistiikan saavutettavuusdata” ja Startup Maria Oy:n hankkeelle ” Maria 01 - Euroopan johtavan kasvuyrityskeskittymän laajentuminen ja kansainvälistyminen”.

Elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastostarahoitusta 69 900 euroa käytettäväksi vuonna 2020 ja 1 251 117 euroa käytettäväksi vuonna 2021. Lisäksi hankkeille sidotaan 2 154 008 euroa käytettäväksi vuosina 2022–2023.
Elinkeinojaosto käsitteli myös valtion ja kaupunkien välisen ekosysteemisopimuksen valmistelutilanteen ja merkitsi sen tiedoksi.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.
Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 23. marraskuuta 2020.

Elinkeinojaoston esityslistat ja pöytäkirjat