Elinkeinojaosto jatkaa Jätkäsaaren puukorttelitontin varausta

Jätkäsaaren puukorttelin asunto- ja toimistohankkeet ovat jo valmistuneet, mutta koronapandemia on viivästyttänyt kokonaisuuteen kuuluvaa hotellihanketta. Elinkeinojaosto päätti muuttaa tonttivarausta siten, että tontille voidaan suunnitella hotellin sijaan vaihtoehtoisesti myös toimistorakennus. Lisäksi jaosto hyväksyi innovaatiorahaston käytön uudet periaatteet ja myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta neljälle hankkeelle.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 8.11. jatkaa Länsisatama korttelin 20007 tontin 21 varausta Stora Enso Oy:lle ja SRV Yhtiöt Oy:lle. Tontin osoite on Välimerikatu 1 ja rakennusoikeus käsittää 6 200 kerrosneliömetriä. Kortteli edustaa suomalaista puurakentamista, ja hanke tukee Jätkäsaaren kokonaiskehitystä.

Korttelin asunto- ja toimistohankkeet ovat jo valmistuneet, ja siellä on Supercell Oy:n toimistotalo.  Koronapandemia on kuitenkin aiheuttanut viivästyksiä hotellihankkeen käynnistymiselle. Tontin rakentamisen edistämiseksi hotellimarkkinoiden elpymisen viivästyessä varauksen saajat ovat esittäneet tonttia toteutettavaksi vaihtoehtoisesti toimistokohteena.

Elinkeinojaosto päätti muuttaa varausta siten, että varauksensaajat saavat suunnitella tontille hotellin sijaan vaihtoehtoisesti myös toimistorakennuksen. Esitetyin muutoksin tontin rakentaminen voisi alkaa viimeistään vuoden 2023 alussa. Varaus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Elinkeinojaosto käsitteli myös kaupungin innovaatiorahaston asioita ja hyväksyi rahaston käytön uudet periaatteet. Oleellisimmat muutokset liittyvät Helsingin elinkeinoperustan luomisen korostamiseen ja rahaston vaikuttavuuden lisäämisen. Uudet periaatteet tulevat voimaan 1.1.2022. Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kehottaa kaupunginkanslian elinkeino-osastoa kehittämään indikaattoreita sekä muita toimintatapoja rahaston vaikuttavuuden aiempaa systemaattisemmalle seuraamiselle.

Lisäksi elinkeinojaosto päätti myöntää innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä neljälle hankkeelle, jotka ovat: Mobility Data Lab, Health Proof Helsinki – Health business RDI ecosystem environment, Helsinki – Female Tech Founder Frontrunner ja Women´s Academy. Rahoitus toteutetaan siten että innovaatiorahastosta myönnetään yhteensä enintään 10 962 euroa käytettäväksi vuonna 2021 ja 907 862 euroa käytettäväksi vuonna 2022. Lisäksi sidotaan yhteensä 1 455 592 euroa käytettäväksi vuosina 2023–2024. Päätöstiedotteen liitteissä on hankkeiden kuvaus ja erittely rahoituksen toteuttamisesta.

 

Kaikki Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.


Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 29. marraskuuta 2021.

 

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.