Ilmakuva Helsingin keskustasta.

Ehdota Helsingin tarkastuslautakunnalle arviointiaihetta

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointisuunnitelmaa ja pyytää kaupunkilaisilta ehdotuksia arviointiaiheiksi. Arviointien tulokset raportoidaan valtuustolle, joten aihe-ehdotusten tulee olla valtuustotasoisia kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä palveluita tai toimintoja. Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Kuuleminen on avoinna Kerro kantasi -palvelussa 31.1. asti.  Ehdotuksia voi antaa myös täyttämällä arviointiaihe-ehdotuslomakkeen sivustolla arviointikertomus.fi.  

Tarkastuslautakunta päätti valtuustokauden toimintasuunnitelmassaan arvioida vuonna 2021 seuraavia teemoja:

  • Osallisuus ja avoimuus
  • Terveyttä ja hyvinvointia palveluista
  • Digitalisaatio ja sähköiset palvelut
  • Kaupungin vetovoima ja kansainvälisyys
  • Maankäyttö, asuminen ja liikenne
  • Rakennettu ympäristö ja ekologinen kestävyys
  • Omistajapolitiikka
  • Strategia ja johtaminen

Aihe-ehdotusten toivotaan liittyvän näihin teemoihin.

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2021 arviointisuunnitelmasta 11.5.2021. Arvioinnit tehdään toukokuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Arviointikertomus valmistuu huhtikuussa ja on valtuuston käsiteltävänä kesäkuussa 2022. Voit tutustua aiempien vuosien arviointiaiheisiin ja arviointien tuloksiin sivustolla arviointikertomus.fi.


Kuva: Suomen Ilmakuva Oy / Helsingin kaupunki