Arviointikertomuksen aiheet

Ehdota arviointiaihetta tarkastuslautakunnalle

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointisuunnitelmaa ja pyytää kuntalaisilta ehdotuksia arviointiaiheiksi. Arviointien tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta päätti valtuustokauden toimintasuunnitelmassaan arvioida vuonna 2020 erityisesti seuraavia teemoja:

  • Osallisuus ja avoimuus
  • Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy
  • Kaupungin vetovoima ja kansainvälisyys
  • Rakennettu ympäristö ja ekologinen kestävyys
  • Omistajapolitiikka
  • Strategia ja johtaminen

Aihe-ehdotusten toivotaan liittyvän näihin teemoihin. Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2020 arviointisuunnitelmasta 12. toukokuuta. Arviointien toteuttaminen ajoittuu toukokuusta 2020 maaliskuulle 2021. Arviointikertomus valmistuu huhtikuussa ja on valtuuston käsiteltävänä kesäkuussa 2021.

Ehdota aihetta Kerrokantasi -palvelussa

Lisää aiheesta:

Arviointikertomukset