Drone lentää taivaalla.

Dronetoimialan ennustetaan kasvavan voimakkaasti – Helsingissä tehty syksyllä erilaisia dronekokeiluja

Dronetoimiala kasvaa vauhdilla. Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ratkoo kumppaneidensa kanssa kehittämistarpeita, joita dronekuljetuksiin liittyy. Käytännön kokeilut ovat tärkeä osa kehittämistyötä.

Tänä syksynä Forum Virium Helsinki on järjestänyt dronejen käyttöön liittyviä kokeiluja yritysten kanssa. Elokuussa Jätkäsaari Mobility Lab testasi apteekkituotteiden kuljettamista dronella asiakkaille. Syyskuussa testattiin ruotsalaisen Everdrone AB.n kanssa automaattisen sydäniskurin kuljettamista dronella.

Forum Virium Helsinki on panostanut dronekuljetusten kehittämiseen osana älyliikenteen kokonaisuuttaan. Käynnissä on useita rinnakkaisia projekteja, joissa testataan yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi sitä, voiko droneja käyttää apuna ensihoidon ja muun terveydenhuollon tarpeisiin. Projekteissa selvitetään myös, miten dronejen avulla voi vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Dronetoimialan kasvu voi vaikuttaa ihmisten arkeen

Dronetoimialan ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi kaupunkisuunnitteluun ja ihmisten arkeen. Helsingin kaupunki saa Forum Virium Helsingin droneprojekteista tietoa siitä, miten droneliikenteen lisääntyminen on huomioitava kaupunkisuunnittelussa ja millainen rooli kaupungilla voi olla dronelentojen toimintaympäristönä.

Forum Virium Helsingin droneprojekteista mittavin on kansainvälinen AiRMOUR-hanke, joka testaa Helsingissä ensihoitohenkilöstön tai testinuken ja lääkintätarvikkeiden kuljettamista dronella kuvitteelliselle onnettomuuspaikalle keväällä 2023. Kokeilujen lisäksi hanke hakee ratkaisuja rakenteellisiin haasteisiin, kuten ilmailulainsäädännön rajoitteisiin, kyberturvallisuuteen ja kansalaisten yksityisyyden suojaan.

Ruotsalainen Everdrone testasi sydäniskurin kuljettamista dronella syyskuussa 2021. Kuvaaja Vesa Laitinen.