Digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Kaupungin digitalisaatiojohtajaksi Mikko Rusama

Diplomi-insinööri Mikko Rusama on valittu Helsingin ensimmäiseksi digitalisaatiojohtajaksi. Hän siirtyy tehtäväänsä Yleisradiosta, jossa hän on johtanut Ylen verkkopalveluiden kehittämistä. Rusamalla on 20 vuoden monipuolinen kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on työskennellyt Yleisradion lisäksi muun muassa Sanomalla ja Sulakkeella.

Digitalisaatiojohtajan tehtävä on uusi ja se täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Pormestari Jan Vapaavuori pitää digitalisaation edistämistä yhtenä Helsingin tärkeimmistä tehtävistä.

”Helsingin kaupunkistrategian kunnianhimoisena tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. On huomattava, että digitalisaatiossa ei ole ensi sijassa kysymys teknologiasta, vaan palveluinnovaatioista, toimintatavoista ja muutosjohtamisesta. Näenkin digitalisaatiojohtajassa muutosagentin, joka omalta osaltaan vie Helsingin tämän muutoksen etujoukkoihin hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. Meidän on elettävä huomista jo tänään”, sanoo pormestari Vapaavuori.  

Digitalisaatiojohtaja johtaa kaupungin digitalisaatioon liittyvää uudistumista. Hänen tehtävänään on edistää digitalisaation hyödyntämistä kaupungin organisaatiossa, tuottaa kaupunkistrategian toteutumisen kannalta keskeisiä digitaalisia uudistuksia ja johtaa niihin liittyviä muutosprosesseja.

”Helsingin kaupunkistrategia on kunnianhimoinen ja innostava. Sen onnistumisessa digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisellä on merkittävä rooli. Digitalisaatio muuttaa kaikkia toimialoja, toimintatapoja ja kulttuuria tehden kilpailusta myös entistä kansainvälisempää ja rajat ylittävää. Suomen pääkaupungin menestys on koko Suomen kannalta tärkeää.  Aloitan työni perusteellisella ruohonjuuritason havainnointikierroksella. Kuuntelen mikä toimii ja mikä ei ja sen pohjalta muodostan yhteistyössä kokonaiskäsityksen, mihin suuntaan kaupungin eri toimintoja tulee kehittää”, Rusama toteaa.

Rusama aloittaa tehtävässään elokuun puolessa välissä.

Digitalisaatiojohtajan tehtävä herätti laajaa kiinnostusta, tehtävää haki 75 henkilöä.

JAA