Ihmisiä rantakalliolla. Taustalla Kalasatama ja Isoisänsilta. Kuva: Laura Oja

Fiksu Kalasatama etsii digitaalisia hyvinvointiratkaisuja

Tulevaisuuden hyvinvointiratkaisut ovat yhä enemmän digitaalisia varsinkin Helsingissä, sillä Helsingin kaupunki pyrkii olemaan parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki koko maailmassa. Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelma hakee nyt hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja kokeiltavaksi Kalasataman alueella. Kokeilun arvo voi olla enintään 8000 euroa. Yritykset voivat tarjota kokeiluja 15. helmikuuta mennessä Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelman sivuilla.

Kokeiluohjelmassa etsitään vastauksia kahteen kysymykseen: miten kaupunkilaiset voivat paremmin huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään arjessa sekä miten kaupunkiympäristö voi tukea asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia? Ratkaisut voivat hyödyntää esimerkiksi olemassa olevaa dataa tai teknologiaa.

Kokeillen uusia hyvinvointipalveluita

Kokeilutarjousten perusteella asiantuntijaraati valitsee ohjelmaan enintään 10 tiimiä, jotka kutsutaan yhteiskehittämään ratkaisuja maaliskuussa Co-Creation Jam -tapahtumaan. Raati valitsee 3–5 kokeilusprinttiä, jotka käynnistyvät Helsingin Kalasatamassa kevään ja syksyn 2018 aikana. Kokeilusprintissä voi olla mukana useampi toimija.

Yhteiskehitettäväksi haetaan ratkaisuja, joita voidaan skaalata Kalasataman alueelta muuallekin Helsinkiin. Kokeilujen kohderyhmiä ovat muun muassa Kalasataman asukkaat, terveys- ja hyvinvointikeskuksen asiakkaat, Redi-kauppakeskuksen asiakkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

“Kalasatama Wellbeing -ohjelma jatkaa Fiksun Kalasataman nopeita kokeiluja. Kalasatama tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilemiseen rakentuvassa kaupunginosassa ja yhteiskehittämiseen yhteistyökumppaneiden ja alueen verkoston ja asukkaiden kanssa”, Forum Virium Helsingin kehityspäällikkö Kaisa Spilling kertoo.

Yrityskumppanit mukana

Ohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää ratkaisujaan yhdessä käyttäjien ja yritysten kanssa Kalasatamassa. Kokeiluohjelman kumppaneina ovat Kalasataman uusi terveys- ja hyvinvointikeskus, SRV yhtiöt, Kesko Oyj sekä CGI Suomi Oy. Kokeilussa voidaan joko kehittää jo olemassa olevaa ratkaisua uuden käyttäjäryhmän kanssa tai luoda siihen uusia ominaisuuksia. Kyse voi myös olla uudenlaisesta liiketoimintamallista tai yhteistyömallista.

Kokeilut ovat osa Co-Designing Wellbeing -hanketta. Vuoden mittaista hanketta vetää Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki Oy. Projektin kehittämis- ja tutkimuskumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Uudenmaanliiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksen kautta.


Tarjoa digiterveysratkaisua Kalasatama Wellbeing -ohjelman sivulla