Suomen 21 suurimman kaupungin vaakunat.

Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.
Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

Valtakunnallisella kaupunkipolitiikalla on luotava edellytykset suurten kaupunkien kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle, mutta toisaalta huomioitava erityisesti kaupunkialueilla korostuvat erityishaasteet segregaatiosta maahanmuuton lieveilmiöihin. Kaupunkien kyky hallita näitä haasteita kokonaisvaltaisesti heijastuu laajasti koko maamme menestykseen. Jaamme suurimpien kaupunkien kesken yhteisen käsityksen kaupunkipolitiikan perusperiaatteista ja sen keskeisistä sisällöistä. Kaupunkipolitiikkaa on toteutettava kumppanuudessa kaupunkien kanssa ja kaupunkien väliset erot huomioon ottaen, toteaa C21-verkoston puheenjohtaja, Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.
Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

‒ Kaupunkien laaja itsehallinto sekä yleinen ja jakamaton toimivalta luovat - taloudellisten resurssien ohella – kaupungeille riittävän liikkumavaran vastata kaupunkien erityisiin tulevaisuuden haasteisiin, pormestari Vapaavuori korostaa.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.

C21-kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet

Lisää aiheesta:

13.3. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut: osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen rahoituksen vahvistamista

28.2. Pääkaupunkiseudun kaupungit: metropolipolitiikalla vahvistetaan koko maan menestystä

21.2.  Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu julkaisivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa: Tulevaisuuden kaupunkipolitiikassa tunnistettava kuntien ja kaupunkien väliset erot