Suoraan sisältöön
A A A
Ote C. L. Engelin kirjekokoelmasta. Kuva: Helsingin kaupunginarkisto

C.L. Engelin kirje- ja piirustuskokoelma valittu Suomen kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin

C.L. Engelin kirje- ja piirustuskokoelma on valittu 15.12.2017 osaksi Unescon kansallista Maailman muisti –rekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on suojella koko maailman arkisto- ja kirjastoperintöä. Kokoelmaa hallinnoivat yhdessä Helsingin kaupunginarkisto ja Kansallisarkisto. Kirjekokoelma on kaupunginarkistossa, ja piirustukset pääosin Kansallisarkistossa.

C.L. Engelin kirjeet ovat korvaamaton lähde rakennushistoriamme tutkimukseen

Helsingin kaupungin Saksasta vuonna 1938 hankkima arkkitehti Carl Ludvig Engelin kirjekokoelma on ainutlaatuinen katsaus suomalaisen arkkitehtuurin historiaan. Se kattaa vuodet 1813–1840. Kokoelma antaa mahdollisuuden tutustua Engelin luomisprosessiin ja arkipäivän haasteisiin. Arkkitehtinä Engel sovelsi mestarillisesti aikakauden tiukkoja klassisia ihanteita, mutta oli myös hyvin kiinnostunut rakentamisen teknisestä kehittämisestä.

Kirje- ja piirustuskokoelman kautta pääsee tutustumaan myös laajemmin ajan henkeen, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kirjeet ovat lähes ainoa säilynyt lähde Engelin yksityiselämään ja luonteeseen. Engelin ulkomaalaisena tekemät havainnot Suomesta, ja ennen kaikkea kosmopoliittisesta ja monikielisestä Helsingistä, tarjoavat arvokkaan välähdyksen kulttuuriperintömme juuriin.


Kuva: Ote Engelin piirustuskokoelmasta. Kuva: Helsingin kaupunginarkisto.

Engel vaikutti merkittävästi koko Suomen rakennustaiteeseen – merkittävimpänä työnään Senaatintorin ympäristö Helsingissä

Carl Ludvig Engel (1778–1840) toimi vuodesta 1824 Suomen suuriruhtinaskunnan ylimpänä julkisista rakennuksista vastaavana virkamiehenä. Engel vaikutti Suomen arkkitehtuurin kehitykseen ja rakennuskantamme syntyyn ehkä enemmän kuin kukaan muu yksittäinen suomalainen arkkitehti. Hänen työnsä jälki näkyy koko Suomen asemakaavoissa ja rakennustaiteessa ainutlaatuisella tavalla. Klassisismista tuli Suomen rakennustaiteeseen olennainen tunnuspiirre.

Engel suunnitteli rakennuksia koko Suomeen, mutta hänen merkittävimpiä töitään ovat eittämättä Helsingin monumentaalikeskustan julkiset rakennukset kuten Tuomiokirkko, Senaatintalo ja Yliopiston päärakennus kirjastoineen Senaatintorin ympärillä. Uuden kaupungin luominen tyhjästä oli hanke, joka mahdollisti Engelin luovuuden ja poikkeuksellisten taiteellisten kykyjen hyödyntämisen. Omakätisesti piirtämiensä rakennusten lisäksi Engel vastasi koko maan rakennustoiminnan ja asemakaavoituksen valvonnasta ja arkkitehtien koulutuksesta. Näin hän saattoi ulottaa syvän vaikutuksensa koko maan rakennustaiteeseen ja jättää pysyvän perinnön tuleville arkkitehtipolville.

Osana Maailman muisti –rekisteriin valittua C. L. Engelin kokoelmaa ovat myös Kansallisarkiston intendentinkonttorissa olevat Engelin piirustukset.

Maailman muisti –rekisteri suojelee maailman arkisto- ja kirjastoperintöä

Maailman muisti -rekisteri pyrkii suojelemaan maailman arkisto- ja kirjastoperintöä, parantamaan sen saavutettavuutta sekä lisäämään tietoisuutta tämän perinnön olemassaolosta ja merkityksestä. Suomen kansallinen komitea vastaa ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Suomessa. Ensimmäiset valinnat kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin tehtiin huhtikuussa 2017. Helsingin kaupunginarkiston aineistoista rekisteriin on valittu myös XV Olympia Helsinki 1952 –arkisto.

Muut 15.12.2017 rekisteriin valitut aineistot olivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kalevalaisen runouden Tähtikokoelma, jonka pohjalta on julkaistu mm. Kalevala ja Kanteletar, Albert Edelfelts arkivmaterial (SLS, Kansalliskirjasto, Kansallisgalleria) ja Gadolinska biblioteket (Åbo Akademi).

C.L. Engelin kirjekokoelman kirjeet sekä niihin liittyvät kartat ja piirustukset ovat digitoituina vapaasti käytettävissä Helsingin kaupunginarkiston Sinetti -arkistotietojärjestelmässä. Linkki aineistoon. Lisäksi kirjeet löytyvät suomeksi käännettynä Mikael Sundmanin toimittamasta teoksesta C.L. Engel: Kirjeet (Entisaikain Helsinki XII, Helsinki-Seura 1989).

Lisätietoja Maailman muisti –rekisteristä.

JAA