Kalasatama ja sen kolme tornitaloa kaukaa kuvattuna

Asuntorakentamisessa hidastumisen merkkejä huhti–kesäkuun aikana

Asuntorakentaminen osoitti ennakoituja hidastumisen merkkejä Helsingissä vuoden toisella neljänneksellä. Asuntoja valmistui kuitenkin runsaasti kahden edellisen vuoden tapaan.

Aloitettujen ja rakennusluvitettujen asuntojen määrässä oli nähtävillä laskua verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Rakenteilla olevan kerrosalan määrän viime vuonna alkanut kasvu taittui. Rakenteilla oli vuoden toisen neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,21 miljoonaa kerrosneliömetriä (k-m 2), josta noin 65 prosenttia oli asuntorakentamista.

Aloitukset ja rakennusluvat vähenivät

Asuntoja valmistui toisella neljänneksellä kahden viime vuoden tapaan reippaasti. Valmistuneita asuntoja oli miltei 1 900, mikä ylittää edellisten vuosien toisen neljänneksen määrät. Koko vuonna valmistui kesäkuun loppuun mennessä noin 2 900 asuntoa. Määrä on samaa tasoa kuin viime vuonna.

Rakennusluvitettujen asuntojen määrä oli kahta edellistä vuotta selvästi pienempi. Toisella neljänneksellä rakennusluvan sai tänä vuonna noin 1 600 asuntoa, kun se oli viime vuonna vastaavana aikana yli 2600.

Aloitettujen asuntojen määrä jäi myös viime vuosia selkeästi vähäisemmäksi. Aloituksia oli noin 1 000 asunnon verran, kun viime vuonna luku oli 1500. Koko vuoden alkupuoliskolla myönnettiin lupa noin 3 000 asunnolle ja aloitettiin noin 2 700 asunnon rakentaminen.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä oli neljänneksen lopussa alle 800 000 k-m2, mikä taittaa viime vuonna alkaneen nousujohteisen suunnan. 

Pylväsdiagrammi, josta näkee aloitettujen asuntojen määrän vuosineljänneksittäin. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä näkyy selvästi vähemmän aloituksia, kuin aiempina vuosina samaan aikaan.

Asuntojen hinnat nousseet prosentilla vuoden takaisesta

Asuntokaupan tahti näyttää hiukan hidastuneen vuoden 2021 ennätyslukemista. Kauppaa käytiin kuitenkin reippaasti – luvut olivat samaa tasoa kuin vuonna 2020.

Asuntojen hinnat ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta likimain prosentilla koko kaupungissa. Eniten asuntojen hinnat ovat nousseet kalleusalueilla 3 ja 4, joissa molemmissa hinnat nousivat 1,4 prosentilla. Helsingin kalleusalueet näkyvät tästä linkistä aukeavasta kartasta

Asuntojen vuokraindeksin kehitys on ollut huomattavasti vakaampi Helsingissä sekä edelliseen neljännekseen että vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tilanne näyttää hieman helpottaneen vuodenvaihteesta. Kuitenkin vapaita tai vapautuvia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on edelleen Helsingissä tarjolla lähes kaksinkertainen määrä koronaviruspandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.

Toimitilaa valmistui enemmän kuin aiemmin 

Toisella neljänneksellä muuta kuin asuinrakentamista valmistui noin 125 000 k-m2, mikä ylittää selvästi kahden edeltävän vuoden lukemat. Toimitilarakentamista aloitettiin noin 59 000 k-m2, joka on niin ikään enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Rakennuslupia myönnettiin noin 54 000 k-m2:n rakentamiseksi. Määrä jää kahta edellistä vuotta pienemmäksi. Rakenteilla oleva muun kuin asuinrakentamisen kerrosala jää sekin pienemmäksi, kuin ensimmäisen neljänneksen lopun lukemat.

Kuva: Paavo Jantunen