Kotikaupunkina Helsinki -raportin kansi.

Asuminen ja maankäyttö seurannassa valtuustossa

Kaupunginvaltuusto keskusteli asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportista 2018. Kesäkuussa 2016 valtuusto hyväksyi Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman, joka on asumisen ja maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). Sen toteutumisesta sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Helsingin väkiluku kasvoi 8 091 asukkaalla vuonna 2017. Kasvu oli 1,3 prosenttia. Asuntorakentamisen määrä Helsingissä on myös kasvanut historiallisen paljon.

Asuntojen hinnat ovat nousseet Helsingissä kalleimmilla alueilla voimakkaimmin, ja hintojen eriytyminen alueiden välillä on kasvanut.

Helsinkiin valmistui viime vuonna yhteensä 4 890 asuntoa, joista 91 prosenttia kerrostaloihin. Valmistuneista asunnoista 23 prosenttia on ARA-vuokra-asuntoja. Kaupungin omana tuotantona valmistui 838 asuntoa. Tavoitteen mukaisen 6 000 uuden asunnon valmistuminen vuosittain edellyttäisi jatkuvasti arviolta noin 8 500 rakennusvaiheessa olevaa asuntoa.

Suurimmat lainvoimaistuneet kaavat olivat Verkkosaaren pohjoisosa Kalasatamassa, Koskelan sairaalan ja pesulan alue, Keski-Pasilan ratapihakorttelit sekä Fallkullan kiila.

Kotikaupunkina Helsinki -seurantaraportti 2018  PDF

Kaavamuutos mahdollistaa Tanssin talon rakentamisen

Kaupunginvaltuusto päätti myös muuttaa asemakaavaa Ruoholahdessa. Muutos mahdollistaa kulttuurikeskus Kaapelitehtaalle suunnitellun Tanssin talon rakentamisen Kaapelipuiston alueelle. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa Kaapelitehtaan nykyinen huoltoliikenne johdetaan jatkossa pääosin Kaapelitehdasta ympäröivien katualueiden ja nykyisen Kaapelipuiston pohjoisosan kautta.

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi muuttaa Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavaa. Kulosaaren ostoskeskus tullaan purkamaan, ja se korvataan katutason liiketiloilla, joiden päälle on tarkoitus rakentaa kolme asuinkerrostaloa. Tavoitteena on säilyttää alueen tärkeimmät kaupalliset palvelut ja rakentaa samalla asuntoja metroaseman välittömään läheisyyteen.

Valtuusto käsitteli myös lukuisia valtuutettujen aloitteita.

Kaupunginvaltuuston kaikki päätökset julkaistaan täällä.

Kaupunginvaltuuston esityslista 16.5.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä torstaina aamupäivän aikana, www.helsinkikanava.fi

JAA