Havainnekuva: Metropolian ammattikorkeakoulua rakennetaan Myllypuroon. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy.

Myllypurossa järjestetään osallistava arkkitehtuurityöpaja

Myllypuron Asukastalo Myllärissä järjestetään osallistava arkkitehtuurityöpaja torstaina 12.10.2017. Uusi Myllypuro! -työpaja pyrkii tuomaan uusia ajatuksia ja näkökulmia Myllypuron kehittämiseen.

Metropolian tulo Myllypuroon tarkoittaa noin 6 000 opiskelijaa sekä 500 uutta työpaikkaa. Miten kaupunki ja kampus puhaltavat yhteen hiileen tulevaisuudessa? Miten yhteistyö voisi näkyä kaupungissa? Tapahtuman järjestää nuorten arkkitehtien Uusi Kaupunki -kollektiivi yhteistyössä Metropolian luotsaaman Live Baltic Campus  -projektin sekä Helsingin kaupungin kanssa.

Työpajan tarkoituksena on osoittaa, miten kaupunkisuunnittelu voi tulevaisuudessa vahvistaa Myllypuron elinvoimaisuutta ja miten pieninkin teoin voidaan saada aikaan parempaa kaupunkiympäristöä. Työpajassa pohditaan muun muassa, miten Myllypuron saavutettavuutta voitaisiin kehittää ja miten lähiympäristöä voitaisiin parantaa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta? Entä miten kaupunkilaiset ja opiskelijat voisivat hyötyä toisistaan? Lisäksi työpajassa tarkastellaan minkälaista asumista Myllypuroon tulisi rakentaa ja voisiko Myllypuro olla startupien ja kaupunkilaislähtöisen yrittämisen mallikaupunginosa? Entä mitä tapahtuisi jos Stadin Ammattiopistokin tulisi Myllypuroon tai miten Metropoliassa opetettavien alojen muutos voi näkyä tulevaisuuden Myllypurossa?

Osallistavan työpajan tavoitteena on tuoda suunnittelijoiden työtä näkyvämmäksi sekä rohkaista myllypurolaisia vuoropuheluun suunnittelijoiden kanssa. Tule kertomaan oma ideasi itseäsi askarruttavasta paikasta Myllypurossa! Voit myös osallistua verkossa.

Torstai 12.10.2017

Kello 11.00-18.00 vuorovaikutteista suunnittelua yleisön ja paikalliseksperttien kanssa työpajassa. Kunkin kohteen suunnittelutiimi jalkautuu päivällä vuorollaan muutamaksi tunniksi tutustumaan kohteisiin. Työpajassa on koko päivän päivystävä arkkitehti tavattavissa, joten tervetuloa ideoimaan!

Torstai 02.11.2017

Kello 15.00-17.00 työpajan purku: avoin esittelytilaisuus työpajan tuloksista Myllärin salissa.
Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!

Lue lisää:
 
Kaikille avoin työpaja

Asukastalo Mylläri

Live Baltic Campus -hanke

Metropolian suoralähetys rakennustyömaalta