Sanna Vesikansa. Kuva Virpi Velin.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa Terve Kunta -verkoston varapuheenjohtajaksi

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansa on nimetty Terve kunta -verkoston varapuheenjohtajaksi.

Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi vuonna 1996 perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia sekä edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa.

”Helsinki on tällä valtuustokaudella panostanut määrätietoisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näemme Helsingissä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa koko kaupungin ja kaikkien toimialojen toimintaa, ja siksi on tärkeää että olemme mukana niin kansallisissa kuin kansainvälisissä verkostoissa”, Vesikansa kertoo.

Terve Kunta -verkoston tavoitteet ovat linjassa WHO European Healthy Cities -verkoston tavoitteiden kanssa. Healthy Cities -verkoston kuusi pääteemaa ovat ihmiset, osallisuus, elinvoima, maapallo, elinympäristö ja rauha.

Terve kunta -verkoston toiminta myös Health 2020 (European policy and strategy for health and well-being – Health 2020) -strategisten tavoitteiden kanssa, joita ovat terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen sekä johtamisen kehittäminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen terveyden edistämisessä.


Terve kunta -verkosto THL:n verkkosivuilla

Stadin HYTE – Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Helsingin kaupungilla