Kuva: Moscow Urban Forum

Apulaispormestari Sanna Vesikansa Moscow Urban Forumissa: Hyvinvointia edistetään Helsingissä kokonaisvaltaisesti

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa osallistuu yhtenä pääpuhujista 4.–5. heinäkuuta Moskovassa järjestettävään Moscow Urban Forum -kongressiin. Kongressin aiheena on suurten kaupunkien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hyvinvointierojen kaventaminen.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin ja apulaispormestari Vesikansa puhuivat kongressin  avajaisistunnossa suurten kaupunkien hyvinvointierojen kaventamisesta ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Helsinki esiteltiin mallina terveyden edistämiselle kaupungeissa ja Suomi maailman onnellisempana maana.

Moskovan katuja ja kaikki puistot on kunnostettu kävelyn ja pyöräilyn parantamiseksi ja panostukset kaupunkilaisten elämänlaadun ja eliniän parantamiseen ovat olleet merkittäviä. 

"Helsingillä ja Moskovalla on samanlaisia haasteita ja myös paljon yhteistä ratkaisuissa: meillä molemmilla on liikkumisohjelma ja pyrimme tekemään kävelyn, pyöräilyn ja arkiliikkumisen helpoksi. Liikkumisohjelman lisäksi toteutamme Helsingissä hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelmaa laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti koko kaupungin tasolla. Helsinkiä pidetäänkin johtavana kaupunkina maailmassa terveyden edistämisen saralla. Eriarvoisuuden vähentämisen ratkaisumme ja investointimme ennaltaehkäisyyn kiinnostavat maailman kaupunkeja”, sanoo apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Eriarvoisuuden vähentäminen painopisteenä

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisvaltaisuutta on parannettu kehittämällä sen johtamista, koordinaatiota ja yhteistyörakenteita.

Hyvinvointia ajatellaan Helsingissä laajasti ja kaikille kaupunkilaisille halutaan tarjota hyvän elämän edellytyksiä. Toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle kulttuurille. Toimiva kaupunki on etenkin tukea ja apua tarvitsevien etu.

Kaupunki edistää hyvinvointia ja terveyttä sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, hyvän elämänlaadun ja onnellisuuden sekä turvallisuuden ja osallisuuden saroilla. Toiminnan asiakkaina tai kohteina ovat yksilöt, perheet ja yhteisöt ja laajimmalla tasolla koko kaupungin väestö ja myös elinympäristöt.

Kokonaisvaltaisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarkoittaa niiden huomioimista esimerkiksi maankäytössä, kaupunkisuunnittelussa, koulutuksessa, digitalisaatiossa ja kaupungin turvallisuudessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ehkäisee ja vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja. Lisäksi se tukee voimavarojen suunnitelmallista kohdentamista ja edistää asukkaiden toimintakykyä. Tärkeimmäksi hyvinvoinnin painopistealueeksi Helsingissä on nostettu eriarvoisuuden vähentäminen.

Helsinki osallistuu Moscow Urban Forumiin toista kertaa.

Lisää aiheesta:

Hyvinvointia ja terveyttä kaikille – Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021  PDF

Helsinki Liikkuu -verkkosivut