Ansioituneet nuoret saivat Helsinki-päivän stipendejä

Kahdeksantoista ansioitunutta helsinkiläisnuorta sai tänään 12. kesäkuuta Helsinki-päivän nuorisostipendin.

Apulaispormestari Sanna Vesikansan jakamat, 600 euron suuruiset stipendit myönnettiin 15–21-vuotiaille nuorille, jotka ovat omalla yritteliäisyydellään saavuttaneet merkittäviä tuloksia koulunkäynnissään, opinnoissaan tai harrastustoiminnassaan tai jotka ovat toiminnallaan tai käyttäytymisellään olleet esimerkkinä muille nuorille, kuten esimerkiksi osoittaneet avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan ja kykyä ottaa ihmiset huomioon.

Stipendien saajia ovat ehdottaneet kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Stipendien jakotilaisuudessa kaupungintalolla oli läsnä myös stipendinsaajien omaisia ja läheisiä.

"Kun kaupunki jakaa nämä stipendit teille, kaupunki puhuu teille. Toivon, että vastaanotatte viestin: Helsinki on teistä ylpeä. Pystytte suuriin asioihin. Ja toivon, että tämä juhla on myös osa tätä viestiä. Jokainen stipendin vastaanottaja on ansainnut tämän juhlan. Paljon onnea ja hyvää Helsinki-päivää teille jokaiselle”, toivotti apulaispormestari Vesikansa.

JAA