Nuoret tytöt hyppäävät yhdessä ilmaan helmikuisessa kuulaassa pakkassäässä.

Alueraksoilla kehitettiin yhdessä OmaStadin ideoita ehdotuksiksi

Verkossa omastadi.hel.fi -sivustolla ja verkkotyöpajoissa kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntijat jatkavat kevään ajan yhteistyötä OmaStadi ehdotusten parissa. Ehdotuksia voi avata sivustolla 28.2. saakka.

Kaupungin tammi-helmikuussa järjestämissä Alueraksa-työpajoissa ideoita jättäneet kaupunkilaiset tapasivat toisiaan ja keskustelivat ideoista sekä niiden yhdistelemisestä ehdotuksiksi. Alueraksoille oli kutsuttu kaikki samalle alueelle ideoita jättäneet kaupunkilaiset. Myös muut yhteiskehittämisestä kiinnostuneet kaupunkilaiset olivat tervetulleita.

Alueraksat järjestettiin kahdeksana verkkotilaisuutena, jokaisella Helsingin suurpiirillä oli omansa. Lisäksi pidettiin yksi yhteinen koko kaupungin työpaja. Iltaisin järjestettyihin työpajoihin osallistui yli 300 kaupunkilaista.

Alueraksat toimivat ideahautomoiden tavoin

”Alueraksalla oli mielestäni onnistunutta välitön ilmapiiri, joka mahdollisti omien ajatusten, toiveiden sekä tavoitteiden esille tuomisen. Alueraksalla heräsi tunne, että kaupunkilaisten ideoista oltiin aidosti kiinnostuneita ja ideoita pidettiin tärkeinä, olivatpa ne sitten isoja tai pieniä hanke-ehdotuksia. Zoomin-työkalut toimivat myös hyvin, moderaattorit osasivat käyttää niitä ja opastaa selkeästi myös osallistujia”, kuvailee kokemustaan Pohjoisen suurpiirin Alueraksalle osallistunut Sanna Otranen.

Opettaja Petra Ivars ja neljä oppilasta Porolahden peruskoulusta osallistuivat kaakkoisen suurpiirin Alueraksalle. He tekivät ehdotuksen Roihuvuoressa sijaitsevan leikkipuisto Tuhkimon kunnostamisesta. Samaa puistoa koskevia ideoita oli tullut yhteensä kolmelta eri taholta.
”Kiinnostuimme meille jo valmiiksi tärkeästä asiasta vielä enemmän Alueraksalle osallistuttuamme. Aikuiset ottivat huomioon koululaisten mielipiteet. Kaikki kuuntelivat hyvin toisiaan ja olimme kaikki asioista yhtä mieltä.”, kiteyttää Ivars.

Voit vielä liittyä mukaan ja tarttua toisen ideaan

Monet ideat, kuten talviuintipaikkaverkosto laajemmaksi, kutsuvenepalvelun laajentaminen ja retkivälinelainaamo saavutettavaksi kaikille, selkiytyivät eteenpäin. Nämä ideat etenevät ideoista ehdotuksiksi kohti ensi syksynä järjestettävää äänestystä. Sen sijaan joistakin hyvistä ideoista ei ole vielä tehty ehdotuksia. Viime lokakuussa jätetty idea etenee äänestykseen vain, jos siitä tehdään ehdotus OmaStadi-sivustolla tai se on liitetty johonkin toiseen ehdotukseen. Kuka tahansa voi tehdä ideasta ehdotuksen ja lähteä kehittämään sitä kohti äänestyskelpoista ehdotusta.

”Alueraksa-työpajat aloittivat hienosti OmaStadi-ehdotusten yhteiskehittämisen. Samankaltaisia ideoita jättäneiden kaupunkilaisten keskustelu oli vilkasta, ja ideoiden yhdistäminen ehdotukseksi luontevaa. Monet työryhmät aikovat tavata alueraksojen jälkeenkin. Myös sivustolla ehdotusten kommentointi on ollut vilkasta. Yhteinen tekeminen, vaikka verkossakin, on virkistävän sosiaalista näinä aikoina”, kannustaa Helsingin kaupungin osallisuus- ja neuvontayksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Alueraksojen jälkeen yhteiskehittäminen jatkuu OmaStadi-sivustolla, pienemmissä työryhmissä ja huhtikuussa järjestettävissä Teemaraksa-työpajoissa.

Teemaraksa-työpajojen tavoitteena on viimeistellä ehdotukset ennen kustannusarvioita ja äänestystä yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin asiantuntijat kommentoivat ehdotuksia myös sivustolla ja auttavat kaupunkilaisia viemään ehdotuksia toteutettavaan ja omastadi-kriteerit täyttävään muotoon. Kaikkia ehdotuksia ei käsitellä Teemaraksa-työpajoissa, vaan iso osa ehdotuksista saadaan valmiiksi jo OmaStadi-sivustolla. Ehdotuksia on mahdollista muokata OmaStadi-sivustolla 30.4.2021 asti.

Kaupunki järjestää asukkaille tukea osallistumiseen. Parhaiten alueen ehdotuksista ja yhteiskehittämisestä tietävät kunkin alueen stadiluotsit, joilta saa apua ja tukea ehdotuksen kehittämiseen.

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Syksyllä 2020 käynnistyi OmaStadin toinen kierros. Kaupunkilaiset saivat lokakuussa ideoida, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Ideoita tuli määräajassa 1463 kappaletta. OmaStadin kriteerien perusteella jatkoon pääsi 1150 ideaa. Ideoiden suosituimpia teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys. Alkuvuodesta kehitettiin verkossa ja Alueraksa-työpajoissa ideoista ehdotuksia. Huhtikuussa alkavilla Teemaraksoilla kaupungin asiantuntijat auttavat ehdotusten viimeistelyssä. Ehdotuksia on mahdollista muokata OmaStadi-sivustolla 30.4.2021 asti. Sen jälkeen ehdotuksille laaditaan kustannusarviot. Ensi syksynä valitaan yhteisesti äänestämällä ne ehdotukset, jotka kaupunki toteuttaa.

Lue lisää.

Tutustu alueesi idearyhmiin

Helsingin kaupungin stadiluotsit

OmaStadi

Helsingin kaupungin uutinen 

Edellisen kierroksen kohteiden valmistumista voi seurata täältä


Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.