Kuvassa Päivi Laajala, Oulu, Ritva Viljanen, Vantaa, Pia Pakarinen, Helsinki ja Tina Ahlfors, Espoo. Kuva: Anja Vallittu.

Euroopan kaupungit rohkaisevat asukkaita osallistumaan

Helsinki on allekirjoittanut eurooppalaisten kaupunkien yhteisen kannanoton kansalaisten osallistumisesta Euroopan tulevaisuuden kehittämiseksi. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa ihmisistä asuu kaupungeissa, joiden kehittämisessä asukkailla on merkittävä rooli.

Kaupunkien yhteinen julkilausuma on sitoumus, jonka myötä halutaan vahvistaa ja edistää kansalaisyhteiskunnan toteutumista ja kansalaisten osallistumista Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisissä kysymyksissä.

Helsingin puolesta pormestareiden sitoumuksen allekirjoitti apulaispormestari Pia Pakarinen EUROCITIESIin vuosikokouksessa Edinburgissa. Julkilausuman keskeinen sanoma on, että kaupungit voivat asukkaiden osallistumisen myötä edistää Euroopan vahvaa kehittymistä sekä omilla toimillaan että kaupunkien keskinäisen yhteistyön avulla.

Osallistuminen koetaan erittäin tärkeänä myös Helsingissä, jossa on jo vuosien ajan kehitetty muun muassa asukasosallisuutta. Osallistuva budjetointi, johon asukkaita on kutsuttu, on osa asukasosallisuuden kokonaisuutta. Euroopan kaupunkien yhteinen julkilausuma korostaa asukkaiden ja kansalaisten osallistumisen merkitystä koko Euroopan alueella.
– Kaupungeilla on erittäin merkittävä rooli koko Euroopan tulevaisuuden kehittäjinä ja on tärkeää, että kaupunkien ja kaupunkilaisten ääni kuuluu Euroopan unionin päättäjille ja näkyy Euroopan unionin poliittisissa päätöksissä. Yhteinen asiamme on erityisen ajankohtainen kevään eurovaalien lähestyessä. Kaupunkien yhteinen näkemys ja yhteistyö sekä kokemusten vaihto lisäävät Euroopan alueella asuvien kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta, toteaa apulaispormestari Pia Pakarinen.

Helsingin lisäksi Suomen kaupungeista Espoo, Vantaa ja Oulu ovat allekirjoittaneet julkilausuman. Yli 90 kaupunkia on osallistunut tänä vuonna EUROCITIESin Cities4Europe ‒ Europe for citizens -kampanjaan, jossa on korostettu positiivisia esimerkkejä kansalaisten sitoutumisesta ympäri Eurooppaa sekä esimerkkejä muista kaupungeista ja hallintotasoista.

EUROCITIES on kaupunkien tärkein verkottumis- ja edunvalvontajärjestö Euroopassa. Järjestöön kuuluu 135 yli 200 000 asukkaan kaupunkia. Helsinki toimii tällä kaudella järjestön  Economic Development Forumin varapuheenjohtajakaupunkina, edustajanaan apulaispormestari Pia Pakarinen.

Lisätietoja:

EUROCITIES-verkkosivut

Uutinen: Dozens of cities sign EUROCITIES Declaration on citizens’ engagement at #EUROCITIES2018JAA