Perhonen kesäisellä kukkaniityllä.

Aikuissosiaalityö kuutoskaupungeissa vuonna 2019

Asunnottomuus on erityisesti suurten kaupunkien ongelma. Vuonna 2019 kuutoskaupungeissa oli 3 290 yksin elävää asunnotonta, mikä on 72 prosenttia koko maan asunnottomista. Asunnottomia perheitä oli kuutoskaupungeissa 227, mikä on 86 prosenttia koko maan asunnottomista perheistä. Kuutoskaupungeissa yksinelävien asunnottomien kokonaismäärä väheni edellisvuodesta Espoossa, Turussa ja Helsingissä ja kasvoi Tampereella, Oulussa ja Vantaalla.

Aikuissosiaalityön ydin rakentuu ihmisten perustarpeista (toimeentulo ja talous, asuminen, toimintakyky ja hyvinvointi, ihmissuhteet sekä osallistuminen ja kuntoutuminen) huolehtimisesta. Erityisesti kriisiaikoina aikuissosiaalityön rooli korostuu. Aikuissosiaalityö huolehtii poikkeusoloissa muun muassa väestön ruokahuollosta, kriisimajoituksesta, virka-ajan päivystyksestä ja yleisestä sosiaalialan neuvonnasta.Kelan myöntämää perustoimeentulotukea sai kuutoskaupungeissa yhteensä 118 701 kotitaloutta vuonna 2019. Kunnan myöntämää täydentävää toimeentulotukea sai 32 228 kotitaloutta ja ehkäisevää toimeentulotukea 19 226 kotitaloutta. Pelkästään toimeentulotuen myöntäminen ei ole kuitenkaan riittävä keino auttaa asiakkaita hankalista taloustilanteista eteenpäin. Sosiaalityössä onkin syntynyt tarve kehittää taloussosiaalityötä, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen.

Tulokset ilmenevät Kuusikko-työryhmän tuoreesta julkaisusta, jossa kuvataan kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskuntaa, asiakasprosessia, henkilöstöä sekä aikuissosiaalityön sisältöä. Lisäksi raportissa käsitellään asunnottomuutta ja asumisneuvontaa kuutoskaupungeissa sekä keskitytään taloussosiaalityön ja toimeentulotuen teemoihin.


Lue lisää:


Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki vuonna 2019 (Pdf)

Valokuva: Marianne Saviaho, Helsingin kaupungin aineistopankki.