Nainen ja lapsi.

Koko Helsingissä saa esiopetuspaikan tekstiviestillä ilman hakemusta

Helsingin tavoitteena olla kaupunki, joka ennakoi asukkaidensa ja yritysten palvelutarpeita ja jossa palvelua voi saada aina ilman aikataulua tai palvelupisteitä. Askel tätä kohti on, että vuoden 2021 alusta Helsinki on tarjonnut koko kaupungissa eskari-ikäisten lasten vanhemmille esikoulupaikkaa sopivasta päiväkodista suoraan tekstiviestillä ilman hakemusta. Ennakoivan esiopetuspaikan haun ideana on, että aloite eskaripaikaksi tulee kaupungilta eikä vaadi vanhemmilta yhdenkään lomakkeen täyttämistä.

”Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki, ja maailman toimivimmassa kaupungissa täytyy voida elää maailman toimivinta arkea. Ennakoimalla palvelutarpeet ja automatisoimalla prosesseja voimme tarjota kaupunkilaisille juuri sitä, samaan aikaan kun säästämme aikaa ja rahaa”, iloitsee pormestari Jan Vapaavuori.

Ennakoivaa esiopetuspaikkahakua pilotointiin alkuvuonna 2020 alueilla Kulosaari-Herttoniemi-Laajasalo sekä Kaarela-Pohjoinen. Esiopetuspaikkaa lähipäiväkodista tarjottiin tekstiviestillä tuolloin yli 1000:lle esiopetusikäisen lapsen huoltajalle. Kokeilu onnistui hienosti, sillä suoraan tekstiviestillä paikan otti vastaan yli neljä viidestä viestin saaneesta. Loput perheistä päättivät sopia esiopetuksesta jättämällä hakemuksen tai halusivat vaihtaa kaupungin tarjoaman paikan. Kaupungin digitalisten palveluiden käyttöönoton yhteydessä tavoitteena on jatkossakin tarjota aina myös perinteinen palveluvaihtoehto.

Ennakoivan esiopetuspaikan hakupalvelu laajentui koko kaupunkiin vuoden 2021 alussa eli on nyt mahdollista koko Helsingissä. Tammikuussa 2021 tekstiviestin esiopetuspaikan vastaanottamisesta sai yhteensä 5591 perhettä. Tekstiviestihaku osoittautui erittäin hyvin toimivaksi, sillä viestiin vastasi peräti 93 % perheistä ja paikan hyväksyi suoraan lähes yhdeksän kymmenestä perheestä.

”Helsingin tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa yhä useampi palvelu ennakoivasti ja automaattisesti tai ainakin tarjota henkilökohtainen suositus sopivasta palvelusta. Ennakoivaa toimintamallia tulisi hyödyntää erityisesti silloin, kun kyseessä on lakisääteinen palvelu, johon kaupunkilainen on oikeutettu. Kaupungilla pitää olla myös tarvittavat henkilötiedot ja lupa näiden tietojen käyttöön palvelun tarjoamiseksi.  Ennakointi ja henkilökohtaiset palvelut säästävät ihmisten aikaa ja vaivaa”, kertoo Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Palvelua ilman lomakkeiden täyttämistä ja puheluita palvelupisteisiin

Kaupungin digitaalisten palvelujen käyttöönoton tarkoituksena on sujuvoittaa helsinkiläisten arkea. Tarjoamalla esiopetuspaikkaa tekstarilla helpotetaan esiopetusikäisten lasten huoltajien elämää ja päiväkodinjohtajien työtä. Täytettäviä lomakkeita tai puheluita esiopetukseen ei tarvita ja samalla hakemusten käsittely jää pääosin pois. Vahvistuksen paikasta saa minuutissa, aiemmin papereiden käsittely ja vastauksen saaminen saattoivat kestää viikkoja. Palvelun käyttöliittymänä oleva perinteinen tekstiviesti on myös pyritty suunnittelemaan mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi eikä vaadi erillisiä applikaatioita.

Palvelun automaatiosta huolimatta ennakoiva esiopetuspaikan tarjoaminen ei pakota huoltajaa vastaanottamaan tarjottua paikkaa. Viralliset päätökset lähetettiin sekä tarjouksen hyväksyneille että hakuun osallistuneille samaan aikaan.

Palvelutarpeen ennakointi laajenee seuraavaksi varhaiskasvatukseen

Vuoden 2021 aikana tavoitteena on laajentaa ennakoivaa palveluntarjontaa varhaiskasvatukseen. Samaa toimintamallia voidaan jatkossa soveltaa muissakin kaupungin palveluissa, joihin erikseen pitää hakea tai ilmoittautua. Näin toimii uusi digitaalinen Helsinki.

Proaktiivisesti tarjottava esiopetuspaikka on osaa Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmaa. Ennakoivan esiopetuspaikan haun tekninen toteutus tehtiin BookIT Finland Oy:n tekstiviestiratkaisuna.

Lisätietoja kaupungin digitalisoituvista palveluista löydät osoitteesta https://digi.hel.fi/

Uutisen kuva: Jussi Hellsten