Katariinasta tulee Helsingin pormestari päiväksi. Kuva: Plan International

18-vuotias Katariina Helsingin pormestariksi päivän ajaksi

Helsingin kaupunki on mukana Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa, jossa tytöt astuvat poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11. lokakuuta.

Pormestari Jan Vapaavuori astuu päiväksi syrjään lokakuussa, kun 18-vuotias Katariina Pekkonen valtaa hänen paikkansa. Valtaus on osa Plan Internationalin tempausta, joka pyrkii kiinnittämään maailman huomion tyttöjen kohtaamaan syrjintään, mutta myös heidän valtavaan potentiaaliinsa.

Suomessa Girls Takeover järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa. Viime vuonna Planin lastenhallituksen tytöt sekä Plan Internationalin nuori ugandalainen aktivisti valtasivat menestyksekkäästi yhteensä yhdeksän johtopaikkaa. Globaalisti tytöt valtasivat yli 2 000 johtajan paikat 70 eri maassa.

Tänä vuonna tempauksella halutaan nostaa esiin erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehittyvien maiden tyttöihin. Siksi vallattaviksi tahoiksi on valikoitunut yrityksiä ja organisaatioita, joiden toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillintään.

Planin nuoret tytöt valtaavat Helsingin kaupungin lisäksi myös europarlamentaarikko Eero Heinäluoman, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Jukka Leskelän, Marimekon toimitusjohtajan Tiina Alahuhta-Kaskon, Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen, Nordean henkilöasiakkaista vastaavan johtajan Sara Mellan, Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Tapio Sadeojan, Anna-lehden vastaavan päätoimittajan Emma Koivulan ja SRV:n toimitusjohtajan Saku Sipolan paikat. Lisäksi Plan Internationalin kambodžalainen aktivisti Hory Toth valtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen paikan.

– Tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksien turvaaminen on yksi aikamme isoista oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Valtauksella on hyvä mahdollisuus herätellä ihmisiä ajattelemaan tyttöjen asemaa ja mahdollisuuksia niin Suomessa kuin maailmalla. Helsingin kaupunki vie sukupuolten välistä tasa-arvoa jatkuvasti eteenpäin konkreettisin teoin muun muassa palkkojen korjaamisen, tasa-arvohankkeen ja -suunnitelman myötä. Tyttöjen päivä on hieno tapa juhlistaa sitä, miten pitkälle olemme tulleet, mutta myös muistuttaa meitä kaikkia siitä, että määrätietoista työtä tasa-arvon edistämiseksi on jatkettava, myös täällä Suomessa ja meillä Helsingissä, sanoo pormestari Vapaavuori.  

Kun tytöt pääsevät mukaan päättämään, tulevaisuus on parempi kaikille

Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät erityisesti maailman köyhimmissä maissa elävät tytöt. Ilmastonmuutos heikentää tyttöjen ravitsemusta, vedensaantia ja hygieniaa, lisää koulupudokkuutta ja lapsiavioliittoja sekä altistaa tytöt enenevissä määrin hyväksikäytölle.

Kehittyvien maiden tytöt ovat kuitenkin myös merkittävä osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Kun he saavat mahdollisuuden kouluttautua ja osallistua päätöksentekoon, heidän kykynsä ja taitonsa saadaan osaksi ilmastokriisin ratkaisua. Kun tytöt pääsevät mukaan päättämään, tulevaisuus on parempi kaikille.

– Ilmastonmuutos uhkaa vaarantaa jo tehtyjä edistysaskelia tyttöjen oikeuksien toteutumiseen. Suomen ja suomalaisten on kannettava oma reilu osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja voimme näyttää toiminnallamme esimerkkiä myös muille maille, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.

Tempauksen tarkoituksena on, että tytöt pääsevät aidosti ja merkityksellisesti vaikuttamaan päivän aikana tehtäviin päätöksiin. Viime vuonna esimerkiksi K-ryhmän pääjohtajan paikalle nousseen Ronja Holopaisen valtauksen seurauksena yritys kirjasi vastuullisuuskriteereihinsä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ja seurannan. Se tarkoittaa, että yritys seuraa konkreettisesti joka puolella maailmaa vuosittain, miten sukupuolten välinen tasa-arvo edistyy ja kehittyy heidän yhteistyöyrityksissään ja hankintakanavissaan.

– Ilmastonmuutoksen hillintä on minulle tärkeä teema. Kyse ei ole vain ilmastosta ja luonnosta vaan myös ihmisoikeuksista. Tasa-arvo ja hyvät lähtökohdat elämään taustasta riippumatta ovat aina olleet minulle tärkeitä asioita ja koen, että juuri niihin pääsen Girls Takeoverissa vaikuttamaan, sanoo pormestarin paikan valtaava Katariina.

JAA